Obora Obůrka

Obora Obůrka byla založena v roce 1817 a nachází se vedle zámku Bechyně v zátočině řeky Lužnice, která jí dělá přirozenou hranici společně s říčkou Smutná ze dvou třetin jejího obvodu.

Zámek Bechyně je vzdálen od obory okolo 200 metrů vzdušnou čárou. A přesto je svým charakterem koutem divočiny, ve kterém se nachází hluboká údolí, strže, staré solitérní stromy a prameniště. Celkově je svým postavením dobře situována do krajiny.

Jsou tu dobře vidět prvky historie, jako je například původní seník a stará hájovna, která dnes slouží uprostřed areálu jako stylové ubytování pro lovce. Lze tu nalézt nespočet krytých pozorovatelen a kazatelen.

Lesní porost vytváří mozaikovité lesíky z dubů či buků, solitérní stromy a střídající se louky. Zároveň je obora hodně omlazená a nachází se v ní spousta oplocenek s bukovými a dubovými houštinami. Tyto oplocenky slouží poté jako šouláky ke zvěři.

V oboře je historicky chován daněk evropský a muflon v počtu kolem sto kusů. Zvěř je přirozeně plachá, což ocení každý lovec. Nejsilnější trofej u daňka byla 227 bodů CIC a u muflona 222 bodů CIC.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 140
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Při vstupu do obory se otevírá největší volné prostranství tvořeno z louky, velkého solitérního dubu a pěkné kazatelny. To vše je obklopeno okolními lesy a částečným lesoparkem. Procházením po této louce, která je velká asi dva hektary, je vidět velké údolí, kde se zdržuje zvěř.

V centrální části jsou vzrostlé staré lesy, které jsou již částečně nahrazeny novým bukovým a dubovým porostem. Prosvětlené lesy dávají vhodné příležitosti k lovu zvěře stejně tak dobře, jako různě rozprostřené malé louky, kde ráda vytahuje zvěř.

V severní části se nachází hájenka s ubytováním a okolními sady, které navštěvuje zvěř. Hájenka tak dobře slouží i jako pozorovatelna, neboť v podzimních měsících chodí zvěř do sadu na jablka a lovec může tak sedět na ochozu ubytování ve druhém patře a pozorovat.

V jižní části je velmi členitý terén, ve kterém je nyní nespočet pasek a oplocenek. Oplocenky lze využívat jako dobré krytí a šouláky, neboť zdejší zvěř má relativně dobrý přehled o pohybu lovce a je především přirozeně plachá.

V oboře se také nachází původní rybníček s replikou starého stavidla. Tento rybníček je zasazen mezi stržemi a sousedí s loukou a houštinami. Jižní část obory je vyhledávaná muflony.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se