• Individuální lovy
 • Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování

Lov daňka na Vysočině 2023/2024

Poplatkový lov daňka na Vysočině ve volné honitbě Rozsochatec během dančí říje je skutečně pro takové lovce, kteří nehledají nejsilnější trofeje z obor, ale chtějí si užít příjemný lov ve volnosti na Vysočině. Doba lovu daňka je již od začátku července, ale ideálně čas na lov daňka začíná ve druhé polovině října, kdy se ozývá z roklin dančí rochání. Honitba Rozsochatec se nachází na úpatí CHKO Železné hory. Kopce a všudypřítomná údolí vytváří příjemné pohledy do krajiny.

max. 1 lovci

3 dny

01.09.2023

- 31.01.2024

Popis lovu

Poplatkový lov daňka na Vysočině je dobře dostupný a příjemný lovecký výlet pro každého díky lokaci honitby. Honitba Rozsochatec je dobře dostupná z Prahy, Brna, Pardubic a jiných velkých měst. Lovci si díky tomu mohou dovolit plánovat lovy velmi flexibilně.

Samozřejmě je možnost ubytování na zámku Rozsochatec uprostřed honitby. Záleží jen a pouze na lovci, zda zváží jednodenní nebo vícedenní loveckou výpravu, ale ze zkušeností víme, že vícedenní lovecký výlet nebo více vycházek znamená větší šanci na úspěšný lov, zejména jedná-li se o volnou krajinu.

Daňci se během říje mohou vyskytovat v lesní komplexu, ale vše záleží na spoustě faktorů. Zejména na podzim vše závisí, jaké zemědělské plodiny jsou ještě k dispozici, neboť i to velmi ovlivňuje soustředění zvěře v různých částech honitby.

Individuálně lze lovit šouláním nebo na čekané (žebřík nebo pohodlné kazatelny).

Krajina, ve které probíhají lovy daňka, je skutečně velmi pestrá. V jedné části se nachází lesní komplex, který je obklopen menšími poli a remízky. Celou honitbou prochází velké údolí, které umocňuje kopcovitou krajinu.

Podmínky

Lov daňka na Vysočině 2023/2024

Cena lovu zahrnuje:

 • doprovod (ráno, odpoledne, večer)
 • trofej
 • povolenku k lovu
 • transfer v honitbě

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • Ubytování
 • transfer z letiště
 • maso z ulovené zvěře (možnost koupit)

 

Možnost vlastní rezervace ubytování přes Booking.com:

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • zrušení lovu 60 dnů do termínu- vrací se 70 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 30 dnů do termínu- vrací se 50 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 14 dnů do termínu – vrací se 30 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení méně než 14 dnů do termínů- záloha se nevrací

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz (EU), pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

10,000 Kč

Lov na mapě

Ostatní nabídky

Přihlásit se

Rezervace

Kalkulace ceny