Daněk evropský a jeho lov například vábením

Daněk evropský (Dama dama) ✓ Poplatkový lov daňka
Daněk evropský (Dama dama)

Daněk evropský (nebo skvrnitý) má nezastupitelnou roli v loveckých revírech. Vyskytuje se téměř po celé střední evropě od nížin až po pahorkatiny. Jeho původem je jižní Evropa až jihozápadní Asie. Daněk evropský je hojně rozšířeným druhem spárkaté zvěře, který se běžně loví jak ve volnosti, tak v oborách. Chov v oborách má bohatou historii, kam byl dovážen a loven pro atraktivní trofeje.

Daněk není příliš velké zvíře. Jeho hmotnost se pohybuje od 40 do 90 kg v závislosti na podmínkách. Výška v kohoutku u samce je 100 cm a délka těla 130 až 175 cm. Jeho zbarvení je samozřejmě zajímavé a rozhodně není nudné. Daněk má nespočet barevných variant. Od bílé, obvyklé skvrnité až po černou. V létě je daněk typicky skrvnitý na rezavém až hnědém podkladě a přebarvuje do tmavého zbarvení s méně výraznými skvrnami.

Daňci shazují paroží ke konci dubna, v květnu a mladí jedinci až v červnu.  Vzápětí jim začne růst nové. Daňci vytloukají paroží někdy v srpnu až září.

Proč lovit daňka evropského

Daněk evropský je bezesporu velmi atraktivní lovenou zvěří. Jeho paroží dosahuje úctyhodných rozměrů a tvarů, které má v ideálním případě lopatovitý tvar. Takovým daňkům se říká lopatkáči a silnějším lopatáči. Nejsilnější paroží má daněk mezi 6 až 10 rokem svého života. Po těchto rocích nastává ústup silných lopat za menší a ještě více vykouslé. Říká se jim zpátečníci.

Nejlepší dobou lovu je u daňků jejich říje, která probíhá od začátku října a vrcholí ve druhé polovině října. Daňci navštěvují jejich oblíbená říjiště, což jsou převážně staré vzrostlé lesy nebo přehledná volná prostranství. Silní daňci mezi sebou svádějí boje. To může působit až mysticky, kdy se z lesa v noci ozývají rány typické pro nárazy paroží podobné tlukotu dřevin navzájem o sebe.

Během říje můžete slýchávat z lesů hrubé volání, tzv. rochání, kdy se daňci takto typicky ozývají a dávají najevo svým sokům, kdo je tady pánem. Takový daněk shromažďuje okolo sebe tlupu daněl v počtu asi 8 kusů.

Daněk evropský (Dama dama) ✓ Poplatkový lov daňka ✓
Daněk evropský (Dama dama)

Daněk a jeho lov

Daňka lze lovit buď na čekané nebo šouláním. Daněk je velmi bystré zvíře, takže při lovu musíte být opatrní. Daněk je bezpochyby tvrdý na ránu, proto můžete očekávat při špatně zasažené ráně, že Vám odejde a to daleko. Loví se obvyklou ráží řady 6,5 mm, 7 mm, 7,62 mm, 8 mm a 9,3 mm.

Jeho stávaniště jsou často lesní komplexy. Na druhou stranu přes léto se povětšinu času nachází v rozlehlých polích, kde mu mnohdy vyčnívají parohy z porostu obilí. Rád vyhledává řepková a kukuřičná pole. Samozřejmě po sklizni těchto plodin se daněk přemístí do lesa. Nevadí mu vzrostlé lesy, ale ani houštiny.

Věděli jste, že lze daňka vábit během říje?

Vábení jako takové funguje u spousty druhů zvěře, ale některé druhy nejsou až tak obvyklé. Dančí vábení funguje těsně před říjí, během říje a těsně po říji. Tedy během měsíce října v závislosti na místních podmínkách. Například vábnička říjné daněly funguje velmi dobře, kdy se dostaví daněk za říjnou danělou. Můžete vyzkoušet i dančí rochadlo, které imituje soka v jeho teritoriu.

Samozřejmě daněk je zvěř zvědavá, jako každá jiná, takže se na vás přijde podívat i ze zvědavosti mimo říji, pokud budete imitovat kontaktní bručení jiného samce. Naopak během říje můžete imitovat a provokovat teritoriálního daňka, který vás jistě nenechá jen tak bez odezvy.

Každopádně se jedná o další možnosti lovu daňka evropského a určitě vás bude takový způsob lovu bavit. Dančí zvěř se rozmáhá do nových lokalit, kde předtím nebyla. Lovci díky tomu dostávají nové příležitosti lovu a zpestření loveckých zážitků a mohou tak vyzkoušet i lov za pomoci vábení daňka a komunikovat s ním tímto způsobem. Může to být alternativa k jelenímu vábení, avšak ne každý má takovou možnost být nablízku jelení říji a užívat si tak tuto jedinečnou přírodní scenérii.

 

Doufáme, že Vám byl tento článek užitečný.

Váš tým Huntastic.

Přihlásit se