Encyklopedie zvěře

Šakal obecný je psovitá šelma, která se vyskytuje v Maďarsku, Srbsku a celkově obývá jihovýchodní Evropu až po blízký Východ.

 • Postupem času se oblast šakala rozšiřuje i na severněji položené státy, a proto ho lze občas zahlédnout na Slovensku, nebo vzácně na Moravě v České republice
 • Šakal obecný je o něco málo větší než liška a menší než vlk. Jeho způsob života je především noční a žije pospolitě v párech a potomky v malých smečkách
 • Největším konkurentem šakala je liška obecná, se kterou obývají část stejného území a živí se stejnou potravou
 • Z toho důvodu je i lov šakala pomocí vábení nářeku králíka, zajíce, ptáčka velmi účinný
 • Lovecké nabídky si můžete vybrat v našich nabídkách, kdy se loví výhradně v Srbsku
 • Lov šakala je povolen v Srbsku celoročně a v jiných státech se může doba lovu měnit podle národních platných legislativ
Krocan divoký a jeho poplatkový lov v toku ve volné honitbě se těší stále větší oblíbenosti. Podívejte se a vyberte si z nabídek lovu krocana
 • Krocan divoký se nachází na našem území v několika oblastech, kde se chovem zabývají (plzeňsko, litovelské pomoraví, aj.)
 • Krocan divoký je původem z amerického kontinentu a u nás se mu daří dobře
 • Ideální doba lovu krocana je u nás (i ze zákona) od 15.3. do 15.4., kdy probíhá tok krocana. V zahraničí se může doba lovu krocana lišit
 • Další dobou lovu krocana divokého je od 1. října do 31. procince
 • Krocan divoký je největším zástupcem lovné pernaté zvěře v České republice. Váží okolo 10 kg a dorůstá do 120 cm
 • Trofej krocana může být pro lovce zajímavá z několika směrů: ocasní tatrč, hrudní štětka, letky či hlava s hrudníkem
 • Zbarvení krocana divokého je kovová až černá barva
 • Lov krocana divokého během toku je velmi atraktivní. Můžete si vybírat z několika možných způsobů lovu krocana, jako je vábení vábničkou, drhnutí letkami o zem, či využití balabánů.
 • Individuální lov krocana probíhá buď formou čekané na "čekaništi", nebo formou šoulání, kdy musí lovec pozorovat pobytové znaky této krásné zvěře

Poplatkové lovy kamzíka jsou příjemným zpestřením všech lovců této krásné zvěře

 • Jediný zástupce horské kozy ve volnosti na našem území
 • Nachází se v Jeseníkách a Lužických horách, kde byl dovezen počátkem 20. století
 • Populace kamzíka horského je stabilní (okolo 600 kusů) a ročně lze ulovit poplatkově několik kusů této zvěře
 • Právě česká populace kamzíka horského je brána jako jedna z nejzdravějších populací ve světě
 • Kamzík horský má hned několik poddruhů (alpský, pyrenejský, karpatský, tatranský, francouzský, balkánský, turecký či středozemní)
 • Jeho trofej jsou růžky, kterými disponuje jak samec tak i samice o velikosti od 10 - 30 cm. Růžky po celý život dorůstají.
 • Velikostí kamzík dosahuje 70 až 90 cm v kohoutku a jeho hmotnost se pohybuje okolo 50 kg

Prohlédněte si poplatkové lovy jelena siky Dybowského v našich nabídkách lovů zvěře

 • Doba lovu jelena siky Dybowského je od 1.7. do 31.1., přičemž v jiných zemích se může doba lovu měnit
 • Patří společně s jelenem sikou japonským k dovezeným druhům v 19. století do naší země
 • Jeho původ pochází z východu Ruska- Mandžuska
 • Vzhledem připomíná daňka, nicméně na hřbetě má tmavý pruh a jeho paroží není lopatovité
 • Pro lovce jsou velmi zajímavé poplatkové lovy jelena siky Dybowského, neboť jeho paroží tvoří mohutnou trofej
 • Jelen sika Dybowského se loví převážně v oborách, kde dosahuje medailových hodnot
 • Jelen sika Dybowského patří k největšímu zástupci jelenů sika a dosahuje hmotnosti až 120 kg
 • Loví se kulovnicí stejně jako ostatní druhy spárkaté zvěře formou čekané nebo šouláním

Poplatkové lovy jelena siky jsou dnes rozděleny dnes do dvou kategorií: nabídky jelena siky individuální lov a nabídky jelena siky naháňky

 • Doba lovu jelena sika japonského je od 1.7. do 31.1., ale v jiných státech se může lišit
 • Nejatraktivnější doba lovu siky je od konce října do konce listopadu, kdy má říji
 • Během říje se sika japonský projevuje pískáním
 • Jelen sika žije především na západě Čech, kde tvoří početnou populaci a nabízí tak mnohé lovecké příležitosti
 • Sika japonský je podstatně menší než jelen evropský a měří okolo 120 cm v kohoutku s váhou okolo 80 kg
 • Sika je původem z východní Asie (jak napovídá název) a do Evropy byl dovezen v 19. století
 • Od té doby se úspěšně jeho populace zvyšuje i na úkor jelena evropského, se kterým se může křížit a ničit jeho genofond
 • Zvěřina z jelena siky patří mezi nejchutnější masa ze spárkaté zvěře vůbec
 • V Česku se vyskytuje i jeho příbuzný jelen sika Dybowského, který se nachází převážně v oborách a je největší mezi jeleny sika

Kachna divoká je nejpočetnějším druhem lovených kachen. Dále se loví polák velký a chocholačka · lyska černá

 • Doba lovu kachny divoké v Česku je od 1.9. do 30.11. V jiných zemích se může doba lovu měnit
 • Společně s kachnou lze lovit i lysku černou, poláka velkého a poláka chocholačku
 • Kachna divoká se zdržuje na všech vodních typech po celém území ČR
 • Lze ji lovit v malých loveckých skupinkách nebo i na velkých honech
 • Oblíbené poplatkové lovy na kachny divoké jsou prováděny na velkých rybnících, kde jsou kachny uměle odchovány
 • Atraktivním způsobem lovu je však skupinový lov na tahu ráno a večer, kdy kachny postupně nalétávají na vodní plochu
 • Kachna je lovena brokem 3,5 mm
 • Na přilákání kachny lze použít tzv. balabány, což jsou umělé atrapy kachen na vodní hladině
 • Lze kachnu i přilákat pomocí vábniček

Poplatkové lovy na zajíce jsou v nabídkách lovů velkou vzácností, které potěší každého lovce

 • Lov zajíce polního probíhá na společných lovech (hony) a doba lovu zajíce je od 1.11. do 31.12.
 • Lovit zajíce polního lze i pomocí dravců, kde se takto mohou lovit již od 1.9.
 • Stavy zajíce polního v posledních letech velmi poklesly, ale stále se najdou oblasti, kde je zajíc v hojném počtu
 • Loví se brokem okolo 4 až 4,5 mm
 • Tradiční hon na zajíce patří mezi velmi prestižní záležitosti
 • Zvěřina ze zajíce je hodnocena jako nejchutnější maso do svíčkové či jiných omáček
 • Za dobrý hon se považuje ulovení několika desítek zajíců
 • Lovy probíhají pouze na divoké populaci zajíců v přírodě

 

 • Doba lovu lišky probíhá po celý rok, avšak nejatraktivnější období je v zimě, kdy jsou lišky aktivní na sněhu
 • Během liščího kaňkování (období páření) se lišky ozývají "skolením" v období prosince
 • Liška se loví kulovnicí, ale i brokovnicí větším brokem (4,5 mm; 5,1 mm, aj.)
 • Na lišku se mohou používat celoplášťové střely, které neničí kožich pro další využití
 • Loví se na čekané, ale i na společných lovech
 • Vyskytuje se ve všech biotopech a je hojně rozšířena po celé Evropě
 • Liška je velmi bystré a chytré zvíře, které se neustále učí
 • Lišku lze během lovů vábit imitací kořisti (zaječí vřeštidla, myškovačky, nářek ptáčka, aj.)
 • Disciplína vábení patří k velmi oblíbeným způsobům lovů
 • Jako trofej se u lišky hodnotí velikost lebky a může být obodována metodou CIC

Poplatkové lovy srnce lze naleznout téměř v každém koutě Evropy

 • Ideální doba lovu srnce je od začátku května do června a během srnčí říje (přelom červenec/ srpen). V zahraničí může být tato doba posunuta o několik týdnů
 • Srnec se loví kulovnicí na čekané nebo šouláním při individuálním lovu
 • Srnci se nechají vábit během říje imitací říjné srny
 • Během listopadu začínají srnci shazovat parůžky a nové jim vyrůstají v průběhu zimy
 • Srnec obecný je nejmenší spárkatá zvěř v ČR
 • Srnci mají nejvíce variabilní paroží ze spárkaté zvěře
 • Typické paroží srnce je šesterák
 • Stopa srnce je drobná a dobře rozlišitelná od ostatní spárkaté zvěře
 • Obývá všechny možné biotopy a adaptoval se i na příměstské oblasti
 • Na Sibiři a dále na východě má svého příbuzného Srnce sibiřského
Pro prase divoké se vžilo mnoho výrazů jako je divočák · černá zvěř · černý rytíř
 • Doba lovu prasete divokého je po celý rok ve volné přírodě i oborách
 • Divočáka je možné lovit kulovnicí nebo brokovnicí s jednotnou střelou
 • Prase divoké se vyskytuje hojně ve všech evropských zemích
 • Prase se loví individuálně formou čekané nebo šoulačkou
 • Velmi atraktivní je lov černé zvěře na společných lovech- naháňkách
 • Trofejové kňoury je ideální lovit od podzimu až do konce zimy
 • U divočáků se hodnotí jako trofej jejich "zbraně" - vystouplé zuby
 • Podívejte se na nabídku poplatkových lovů divočáků a vyberte si svůj lov

 

Daněk evropský patří mezi nejchutnější zvěřiny u nás a zároveň lovci jeho ocení atraktivní lovy a trofeje
 • Doba lovu daňka evropského je od 1.7. do 31.1. v České republice. V zahraničí se doba lovu může měnit
 • Nejlepší lov daňka je během dančí říje od října do poloviny listopadu dle lokality
 • Daňka je možné lovit jak ve volné přírodě, tak ve většině obor
 • Daněk je loven kulovnicí na individuálním lovu formou čekané nebo šoulačkou
 • V oborách je doba lovu celoročně, nicméně kvůli paroží se loví od července do března
 • Dančí paroží je velmi atraktivní svou velikostí a tvarem pro každého lovce
 • Přečtěte si více o daňku v našem článku Daněk evropský a jeho lov například vábením
 • Podívejte se na lovecké nabídky daňka evropského a vyberte si právě tu Vaší
 • Poplatkové lovy daňka patří z jedním cenově nejdostupnějším lovům na trhu

 

V zahraničí jsou oblíbené lovy divokých husí pomocí balabánů, které lovci aranžují na pole či vodní plochy. Sami jsou pak schovaní v krytech
 • Doba lovu husy velké polní běločelé je v česku od 16.8. do 15.1., avšak v zahraničí se mohou doby lovu měnit
 • V České republice je možné lovit všechny tři druhy husí.
 • Atraktivní poplatkové lovy husy jsou v Maďarsku, ale nezapomenutelné lovy husí nabízí Polsko či jiné baltské státy nebo Skandinávie
 • Ve Švédsku lze lovit i jiné druhy husy než u nás. Můžete například lovit bernešku velkou
 • Husy se loví malými broky, ale i většími (3,5 mm · 4,0 mm  ·  4,5 mm  ·  5,1 mm) a to vždy na okolnostech
 • Lov husí ve velkých hejnech během podzimních tahů je velmi působivý
 • Husy lze lovit individuálně, tak i na společných lovech s přáteli
 • Divoké husy se převážně vyskytují na jižní Moravě  · jižních Čechách či plzeňsku
 • Loví se většinou ráno a večer, kdy letí na pastvu a když se vrací na vodu

Přihlásit se