Honitba Dunajovice

Honitba Dunajovice leží v blízkosti města Třeboň v tzv. Třeboňské pánvi.

Třeboňská pánev je výjimečná svým prostředím plným mokřadů a rybníků. Však hned vedle Třeboně je největší rybník v České republice- Rožmberk s výměrou 647 hektarů. Honitba Dunajovice sousedí se Zlatou stokou, jenž lemuje Přírodní rezervaci Velký a Malý Tisý.

Velký Tisý je pátým největším rybníkem v ČR, který je součástí různých mokřadů, rákosin a podmáčených luk. Právě tento ráj pro vodní ptactvo je sídlištěm několika tisíc husí, které pravidelně létají na nejbližší posečená pole. Díky tomu si mohou lovci dopřát lov nízko letících husí na ranním a večerním tahu.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 780
Poloha: Nížiny
Druh: Polní

Honitba Dunajovice je polní honitba, ve které je okolo 200 hektarů lesů a asi 23 hektarů vodních ploch. Zbytek jsou velká pole a louky. Přesto, že se v honitbě nevyskytují téměř žádné větší vodní plochy, se honitba nachází mezi soustavou mokřadů, rákosin a největšími rybníky v České republice.

Právě přítomnost velkých polí blízko těchto vodních komplexů přímo láká denně vyšší stovky husí na pastvu. Nechybí i jiné vodní ptactvo, jako jsou například jeřáby popelaví. Dost často se mezi husami mísí stovky vran.

V přírodní rezervaci Velký a Malý Tisý se nesmí lovit. Husy a jiné vodní ptactvo zde mají naprostý klid, který využívají i podzimní husy ze severu. Na podzim se na blízká pole slétávají tisícihlavá hejna husy běločelé, která většinou nalétávají najednou.

V honitbě Dunajovice jsou v srpnu pořádány lovy na husy na ranním a večerním tahu v malých loveckých skupinkách, které tak mohou využít přirozených úkrytů při čekání na první hejnka husy velké a polní. Husy většinou létají po desítkách jedinců a lovci tak mají opakované příležitosti lovu.

Na podzim se pořádají lovy na husy ze severu, které se snášejí v obrovských hejnech a jedná se o úplně jiný lov než v srpnu.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se