Honitba Sedmidubovka

Honitba Sedmidubovka leží v jižních Čechách blízko městečka Trhové Sviny. Honitba je součástí lesního komplexu o velikosti přes 5 000 hektarů.

Honitba Sedmidubovka je lesní honitba v rovinatém terénu. Celá honitba je zároveň součástí obřího lesního komplexu, ve kterém se vyskytují jeleni, daňci, srnčí ale především černá zvěř, která tu má ideální podmínky.

Podmáčené lesy, které jsou místy vysoké a řídké, často střídají přirozené obnovy lesa v podobě jeličnatých a listnatých kultur.

Střídající se paseky s vysokým lesem a náletovými houštinami vytváří velmi zajímavé podmínky pro naháňky, které se tu pořádají.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 1002
Poloha: Nížiny
Druh: Lesní

Honitba Sedmidubovka lesní honitba s rozmanitým zastoupením dřevin. Nachází se tu početné zastoupení borovice, smrku, ale i jedle. Z listnatých stromů se jedná zastoupení buků, dubů, olší a především o břízy, která doplňuje náletové paseky jehličnanů.

Honitba je celá protkaná lesními cestami, které jsou rovné a rozdělují les v pravidelných linkách. Cesty jsou tvořeny buď asfaltem, nebo jsou upraveny štěrkem, takže je pohyb po honitbě velmi příjemný.

Les je skutečně vnímán jako podrostlý celek se střídajícími se pasekami, které jsou buď odrostlé, nebo čerstvě zasázené. Ve vysokém lese jsou již nově vzniklé náletové paseky.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se