Oblast Biharugra

Lovecká oblast Biharugra na jihu Maďarska se nachází přímo na hranicích s Rumunskem. Jedná se o významnou ptačí oblast o rozloze přes 12 000 hektarů. Podobných oblastí je v Maďarsku nespočet. Maďarsko je všeobecně bohaté na populace divokých kachen a husí.

Celá oblast se zaměřuje na chov ryb, zemědělství a pěstování rákosu. Díky tomu jsou přirozeně rozprostřené po celé rozloze Biharugra vodní plochy, rákosiny, bažiny, pastviny a pole, které nabízejí dostatek potravy a krytu pro veškeré vodní ptactvo.

Nachází se zde početné zastoupení husy velké, která se během léta začíná houfovat do velkých hejn a zdržuje se v těchto oblastech až do prosince. Během října přilétají husy ze severu, převážně v zastoupení husy běločelé.

Maďarsko

O honitbě

Rozloha: 5000
Poloha: Nížiny
Druh: Polní

Lovecká oblast Biharugra je součástí nivy mezi městy Mezögyán a Körösnagyharsány, kde jsou vytvořeny umělé vodní plochy k chovu ryb. Zároveň je celá oblast pokryta rákosinami, mokřady a přírodními vodními toky, které vytvářejí různé tůně, meandry a bažiny.

Krajina je rovinatá s tendencí tvorby stálých podmáčených ploch, které vznikají při větších deštích, nebo podzimním  a zimním počasí. Úrodná půda a teplé podnebí však slouží k dobrým podmínkám pěstování kukuřice, kterou husy milují.

Hodně lovů tak probíhá na kukuřičných strništích, na která nalétávají tisícihlavá hejna husí.

Husy stabilně žijí na rozsáhlých rybničních komplexech Begécsi-víztároló a Biharugraí-halastavak. Rybniční komplexy jsou utvořeny jako dvě velké vodní plochy, navzájem propojeny kanály a rozděleny hrázemi.

Především pro husy a kachny jsou důležité mělké vodní plochy s bohatou krytinou přilehlých rákosin, které vytváří samostatné podmáčené plochy.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se