Obora Kralice

Obora Kralice sousedí společně s historickým městem Náměšť nad Oslavou a zámkem nesoucím jeho jméno.

Historická je také obora, která se datuje již do 16. století a řadí se tak s mnoha jinými oborami k těm nejstarším u nás.

Chová se tu jelen lesní (čistá karpatská forma) a daněk evropský. Po staletí vytvářené podmínky pro tuto zvěř  v oboře dostály svého a dnes se může obora pyšnit úctyhodnými trofejemi daňků a jelenů. Rekordem obory je ulovený jelen evropský se sílou paroží 236,7 CIC a daněk o síle 211,08 CIC.

Tuto historickou šlépěji umocňuje původní kamenný plot, který lemuje většinu obvodu obory. V oboře se navíc nacházejí historické budovy. Obora je díky své poloze a historické hodnotě uznaná jako Přírodní památka velkého významu, neboť v oboře stále rostou původní stromy datované až do 17. století. Uhynulé nebo popadané stromy se nechávají ladem a slouží jako obživa a kryt pro zvláště chráněné brouky a jiné živočichy.

Tehdejší panstvo, páni z Lomnice, dbalo na důmyslně propracovaný koncept obory, aby dobře zapadala do krajiny. Obora Kralice díky tomu plní nejen funkci estetickou,  ale především v dnešní době plní velmi důležitou úlohu rezervoáru vzrostlých, starých a odumřelých buků, dubů, habrů a jiných listnáčů.

Obora Kralice tak splňuje všechny předpoklady pro zdravou přírodu, kde je zásah člověka minimální, a mohou se tu plně rozvíjet a rozmnožovat druhy živočichů či rostlin, které by jen těžko obstály v okolní kulturní krajině, která je intenzivně obhospodařována.

Česká republika, Kraj Vysočina

O honitbě

Rozloha: 282
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Obora Kralice je skoro celá zalesněná vzrostlými starými listnáči, které tvoří především v podzimních měsících úžasné barevné odstíny. V oboře se nachází několik vodních ploch, ve kterých lze rybařit kaprovité ryby a dravé ryby.

Při vjezdu do obory spatříte menší rybníky, ze kterých vyskakují neustále nějaké ryby. Zároveň spatříte nekonečné listnaté lesy, které zvláště na podzim uchvátí každého pozorovatele svými barvami. K tomu se přidá jelení troubení či dančí rochání a nebude se Vám chtít odjet pryč.

Ubytování v oboře je zařízení stylově na břehu rybníka až pro čtyři osoby se dvěma ložnicemi po dvou. Chata je vybavena kamny a vlastní kuchyňkou. Vedle chaty se nachází klubovna s obrovským krbem, kde lze posedět u velkého ohně a rozebírat tak úspěšný lov se svými přáteli.

Obora je z 90 % zalesněná. Les je listnatý, tvořen převážně buky a duby. Lovce čeká světlý a přehledný les, místo rozdělený menšími loukami, lemovanými stromořadími a sady.

Prostředí je kopcovité a rozhodně není jednoduché na pohyb. Musíte překonat v oboře dvě velká údolí s lesními potoky.

Zvěř v oboře je zdravě plachá a lovci si tak musí dávat velký pozor, aby se mohli při šoulání přiblížit na dostřel. Díky různým kopcům a převýšením má lovec však dostatek krytu a může se tak nepozorovaně přiblížit ke zvěři, kterou chce lovit.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se