Obora Obelisk

Obora Obelisk je unikátní projekt, který navrátil původní floru a faunu do části prostředí označované jako “Moravská Amazonie” díky intenzivnímu přepracování zemědělsky obhospodařované krajiny do té původní- lužního lesa.

Obora Obelisk se nachází v jihomoravském kraji poblíž města Břeclav. Jedná se o velmi mladou oboru, která pamatuje pouze 21. století. Od té doby má za sebou spoustu milníků a úspěchů. A to jak krajinářských, přírodních, tak především chovatelských.

V oboře jsou chováni jeleni a daňci. Postupnou selekcí v chovu, úživností v oboře a celkově dobrým zdravotním stavem zvěře se dosáhlo loveckých úspěchů v podobě silných trofejí. Je celkem běžné, že v oboře Obelisk mají jeleni na páté hlavě zlaté paroží. Nejsilnější jeleni jsou loveni okolo 250 bodů CIC.

Daňci dosahují zlatých medailí také a jako jedna z mála obor v těchto podmínkách dosahuje bodových hodnot přes 200 bodů CIC

Česká republika, Jihomoravský kraj

O honitbě

Rozloha: 537
Poloha: Nížiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

Obora Obelisk se rozprostírá vedle ramena řeky Dyje. Má charakter lužního lesa, který je přirozeným biotopem pro tuto oblast.

Přesně tímto postupem se v oboře budovaly a navracely původní vodní plochy, slepá ramena, jezera a mokřady. V oboře je vysázeno asi okolo 22 000 solitérních stromů.

Obora je zajímavá především svojí rozmanitostí fauny a flory. Je důkazem, že navrátí-li se do krajiny voda, vrátí se i život. V oboře se nachází zástup vodních živočichů, kteří zde žili, než byla krajina odvodněna a přeměněna na velká pole. V oboře hnízdí i dva druhy orlů.

Převýšení obory jsou pouhé 4 metry. Nicméně lov jelena ani daňka není vůbec jednoduchý. Lze lovit z 26 kazatelen. Lovec ale musí kolikrát překonat přírodní překážky, jako jsou slepá ramena, rákosiny, kukuřičná políčka a nebo mokřady. I to dělá z obory Obelisk odlišnou od ostatních.

Ubytování je zařízení přímo v oboře ve třech budovách. První budova je zrenovovaná lichtenštejnská hájovna pro šest hostů a zbylé dvě jsou moderní budovy, které nabízí dokonalý architektonické prvky šetrné k přírodě.

Lovci mohou spojit lov s návštěvou vinařství Obelisk, které patří k oboře.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se