Rybníky Nalžovské Hory

Oblast rybníků Nalžovské Hory patří k velmi zajímavým lokalitám, ve kterých jsou pořádány hony na kachny.

Přesně se jedná o lokalitu mezi 10 rybníky o velikosti 70 hektarů, kde je vypouštěna kachna divoká v počtu okolo 10 000 kachňat. Hony jsou prováděny v září. Kachny jsou krásně létavé a občas přelétávají mezi jednotlivými rybníky.

Lokalita Nalžovské Hory je nedaleko Klatov, směrem na Strakonice.

Česká republika, Plzeňský kraj

O honitbě

Rozloha: 70
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Polní

Rybničná oblast Nalžovské Hory je poseta menšími i většími rybníky, které jsou od sebe odděleny. Nejedná se tedy o velkou kaskádu rybníků tak, jak jsou známy v jižních Čechách, ale rybníky jsou v přirozeném prostředí obklopeny lesíky, cestami, poli nebo chatovými oblastmi přesně tak, jak je formovala historie.

Většina rybníků, na kterých se loví, je porostlá na březích rákosem, kterým dává kachnám a jinému vodními ptactvu přirozený úkryt. Právě díky tomu je zde i divoká populace kachen, které se mezi sebou mísí a lovci mají tak možnost lovit nejen uměle odchované kachny, ale i divoké.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se