Vítěz soutěže o lov muflona v roštejnské oboře byl úspěšný

Na podzim roku 2022 byla vyhlášena první soutěž lovecké platformy Huntastic. Soutěžilo se o lov muflona v roštejnské oboře na Vysočině. Výsledky byly vyhlášeny přesně na Štědrý Den.

Výherce lovu muflona v roštejnské oboře s loveckou platformou Huntastic

Tato obora byla vybraná hned ze třech důvodů.

Prvním z důvodů byl, že se tato obora stala jako první loveckou destinací, která měla své nabídky na lovecké platformě. Dostali jsme důvěru, aniž bychom měli za sebou dlouhou historii, velké partnery, či řadu nabídek od jiných poskytovatelů, kteří chtějí touto cesto vlastní propagaci.

Toho si ceníme nejvíce.

Za druhé, roštejnská obora je v nádherné přírodě a oborník je vstřícný fajn chlap. Za třetí, roštejnská obora je historická a má ještě původní kamenné sloupy. Tudíž nabízela se dokonalá soutěžní otázka: "Kolik kamenných původních sloupů stojí v plotě?" Většina ze soutěžících se nachytala kolujícími informacemi po internetu a hádala špatně. Pár lidí si tuto informaci nepřečetlo a trefovali se poměrně blízko výsledku.

Nicméně jediný, kdo se přesně trefil, byl Dalibor Vinklar. Tento šťastný výherce si udělal z olomoucka výlet na Vysočinu a jednoduše si oborní plot obešel a spočítal sloupy. Jeho tip, lépe řečeno přesné spočítání, bylo správné a Dalibor Vinklar správně určil přesný počet sloupů - 578 kusů.

Tím si zajistil výhru v soutěži a minulý týden se mu splnil sen ulovit muflona. Dalibor pochází z oblasti, kde muflony nemají a chtěl si ho ulovit. To se mu podařilo.

Tímto mu GRATULUJEME a přejeme LOVU ZDAR.

Vy si teď můžete přečíst jeho příběh, který nám pln radosti zaslal, aby se podělil s ostatními o tento skvělý zážitek!

Výherce lovu muflona v roštejnské oboře s loveckou platformou Huntastic

__________________________________________________________________

Když jsem zjistil, že jsem vyhrál v soutěži Huntastic, měl jsem velkou radost, protože šlo o lov muflona a zvěř mufloní u nás v honitbě nemáme. Proto jsem byl rád, že poznám detailněji život této zvěře.

Netrvalo dlouho a po pár týdnech jsem už byl domluvený s oborníkem v Roštejnské oboře na termínu lovu.

 Od první návštěvy obory jsem byl unesen krásným lesem a bohatě zpívajícím ptactvem. Vyrazil jsem na lov s panem Josefem, který mi dělal doprovod. Od počátku jsem naslouchal jeho moudrým slovům a snažil se pochytit zkušenosti a znalosti. Tři dny pobytu a asi osm výstupů na posed mi na ulovení sice nestačily, nicméně jsem odjížděl nabitý novými vědomostmi a zkušenostmi. Při odjezdu jsem byl mírně zklamaný, nicméně záhy se to otočilo a já se naráz těšil mnohem více znovu na to, že se tam budu moci vrátit ještě jednou.

Musím podotknout, že zvěř je zde opravdu plachá. Neměl jsem do té doby zkušenost s oborami, ale čekal jsem, že bude lov snadnější. Zvěř mi přijde snad ještě více opatrnější než ve volnosti.

Při další návštěvě jsem přijel na tři noci a opět to vypadalo podobně. Viděl jsem spíše dančí zvěř, nebo jsem měl štěstí spíše na mladší populaci, nebo mě zradilo počasí. Nebylo to jednoduché.

Blížil se poslední den pobytu a já vyrazil opět ve 4 hodiny ráno na místo, kde je uprostřed lesa ukrytý palouček. Přišlo jen jedno malé stádo mladých jedinců a holé zvěře.

V 7:30 opouštím původní stanoviště a vybírám si jiné dle typu místa pana Josefa, kde se mufloni pasou.

Po změně místa konečně vidím obrázek, na který jsem celou dobu čekal. Dívám se, vybírám mezi devíti muflony druhé a třetí věkové třídy. Tak dlouho jsem se kochal a četl zvěř, až tam nezůstal ani jeden. Asi mladá nerozvážnost nebo nedostatek zkušeností zapříčinilo to, že ani tahle příležitost mi nestačila k úspěšnému ulovení. 

Posílen další zkušeností se opět po obědovém klidu vracím do obory vstříc poslednímu stmívání. Čas pobytu se neúprosně blížil.

Na doporučení jsem opět zamířil na travnatou planinu uprostřed lesa. Bylo 17 hodin a ptáci opět krásně koncertovali, slunce ještě hřálo, ale pomaličku klesalo k zemi a za stromy.

Kolem 19 té hodiny vidím, jak proti mně začínají vycházet z lesa mufloni. Deset, dvacet možná třicet kusů. Padl jsem do úžasu, protože to jsem za těch možná dvacet vycházek neviděl. Říkám si, tohle je asi teprve ten okamžik, který jsem měl zažít. Nicméně odteď až po samotný výstřel to trvalo opravdu krátkou dobu.

Jakmile mufloni začali vycházet na pastvu, tak velká část průvodu byla ještě v lese. První mufloni už byli v půlce travnaté plochy, ale něco se jim nezdálo. Jistili, bádali. Vítr se točil na všechny strany a já tušil, že mě asi možná navětří. Opatrně se dívám dalekohledem a druhou rukou sahám po flintě, protože jsem si byl jistý, že tady nebude moc času a že je potřeba být podstatně rychlejší než ráno.

Mufloni se ani nezačali pást a ani se všichni neukázali, ale už se vraceli, odkud přišli. Téměř všichni už byli v lese, jen čtyři dospělí berani zůstali ještě stát na kraji lesa, kde jsem je viděl moc dobře a ještě stáli přesně tak, jak jsem potřeboval.

Vybírám kus a mířím na komoru, provádím výstřel. Muflon po výstřelu odbíhá. Na nástřelu je barva a beran leží opodál. Po ulovení a všech udělených poctách dostávám zároveň pochvalu, že jde o jasně lovný šestiletý kus. Dobrý výběr.

Pozdější měření ukázalo hodnotu 187,25 CIC.

Výherce lovu muflona v roštejnské oboře s loveckou platformou Huntastic

Tímto bych chtěl poděkovat za nezapomenutelný zážitek lovecké platformě Huntastic vedenou panem Štěpánkem, oborníkovi panu Dolejskému za jeho vstřícnost, laskavost a seznámení s chodem obory a poskytnutým servisem.

Dále chci poděkovat Josefovi za doprovod a předání jeho zkušeností a znalostí. A v neposlední řadě děkuji za podporu mé partnerce Erice a dceři Rozálii, které jsem zde vzal s sebou a které mohly poznat tohle nádherné široké okolí po čas, kdy já jsem byl v oboře.

Děkuji, Dalibor Vinklar

Přihlásit se