Bažant obecný

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Popis a charakteristika bažanta obecného

Bažant obecný (Phasianus colchinus) je hrabavý pták. Vyskytuje se po celé Evropě, Asii a Severní Americe. Do Evropy byl dovezen ve středověku z Asie. Existuje několik desítek druhů bažantů, kteří se liší svým pestrým zbarvením a lokalitou, kde se vyskytují.

Bažant obecný je stálý pták, který velmi dobře létá na krátké vzdálenosti. Většinu života tráví na zemi, ale pokud je potřeba, umí velmi rychle vzlétnout a nabrat výšku s rychlostí. Jeho let netrvá nikterak příliš dlouho, ale stačí mu k tomu, aby se ukryl do bezpečí a přelétnul z jednoho remízku do druhého. Během letu kopíruje terén svým klouzavým letem.

Právě díky jedné z těchto vlastností se stal velmi oblíbenou lovnou zvěří a jsou na něj pořádány hony s výřady od několika desítek kusů (především volně divoce žijící jedinci) až po tisíce ulovených bažantů za jediný den. Takové hony jsou pořádány v bažantnicích, které se přímo specializují na chov a lov bažantů.

Bažantnice mají vlastní chovná hejna bažantů, vlastní líhně a mají uzpůsobeno prostředí tak, abych se v něm vypuštěným bažantům dařilo. Většinou se to týká areálů, které jsou velké několik desítek až stovek hektarů. Nejedná se o oplocenou plochu, ale o volné prostranství, které je plné krytu, malých políček s důležitou potravou, ve kterém se bažanti zdržují.

Bažant obecný je svoji velikostí podobný domácímu kuru. Hmotnost bažanta se pohybuje okolo 1,5 kg a délka bažanta je okolo 60 cm.

U bažantů je znatelný dimorfismus pohlaví. Samci jsou větší, nádherně vybarveni do hnědo-červena s různými barevnými prvky a mají dlouhý ocasní klín. Bažantí slepičky jsou menší, zbarvení mají krycí, které je hnědé. Zbarvení velmi dobře kopíruje terén, ve kterém slepička hnízdí.

Bažant obecný ✓ Poplatkové lovy na bažanta

Ocasní klín a ostruhy

U bažanta bývá trofejí dobře rostlý klín, který roste společně s věkem. Pro lovce se jedná o trofej a památku lovu. Ocasní pera lze svazovat do různých tvarů, které mohou zdobit zeď loveckého salonku. Dalším znakem stáří bažantího kohouta jsou ostruhy. Jedná se o výrůstky na pařátech, které směřují dozadu. Jedná se o další znak, díky čemuž lze odhadovat věk bažanta.

Někteří lovci preferují tyto ostruhy jako dobrou trofej bažanta a doplňují tak společně s ocasním klínem své trofeje.

 

Kde se vyskytuje bažant obecný

Bažant obecný vyhledává menší remízky, které se střídají s malými políčky. Obývá okraje těchto políček společně, kde se ukrývá v zarostlých mezích. Má rád slunná místa za větrem, která jsou orientovaná na jih. Avšak bažant nesmí být bez vody. Z toho důvodu jsou pro něj vhodná místa k výskytu u různých vodotečí, malých potůčků, mokřadů se zarostlou trávou a rákosinami.

Bažant na noc hřaduje na stromech, proto potřebuje mít ve svém okolí i vzrostlé stromy, nebo keře, které ho ochrání před jeho přirozenými predátory, jako je liška.

Bažantí slepice

Jak se bažant chová

Bažant obecný je sice stálý pták, ale mnohdy je označován jako “turista”, který dokáže jít po vodě na vhodné stanoviště. Okolo sebe shromažďuje bažantí slepičky, aby se nerozutekly do světa. Na jaře v bažantím toku, který probíhá v dubnu, obhajuje své teritorium před ostatními bažanty a chrání své hejnko slepic.

Bažant v toku kodrcá na zemi (hlasité vydávání zvuku) a třepe křídly a celý se oklepe tak, že jeho peří je načepířené. Tento rituál lze spatřit u bažanta i několikrát za hodinu.

Bažantí slepice snáší okolo 12 vajec do snůšky, která je na zemi ve vysoké trávě, aby byla dobře kryta. Zasedne až při posledním sneseném vejci. Takto sedí na vejcích 25 dnů. Kuřata jsou od vylíhnutí samostatná a živí se převážně hmyzem.

Jakmile jsou bažantí kuřata opeřená, začínají ve 14 dnech již poletovat. Bažanti se drží o té doby v hejnkách, která se rozpadají až další rok v toku.

 

Lov bažanta obecného

Vhodné období k lovu bažanta obecného

Podzim je symbolem pro bažantí hony. Tyto hony začínají od 16.10. do konce roku. V bažantnicích je možné lovit bažanta již od září až do konce ledna. Tradiční hony na bažanta jsou velmi prestižní a dá se říci, že patří k chloubě celého mysliveckého hospodaření v daném roce v příslušné honitbě.

Hony jsou bezpochyby společenskou událostí. Na začátku honů se troubí slavnostní fanfáry z borlice, které zahajují samotný hon, ale i jednotlivé leče. Na konci honu jsou ulovení bažanti dáni do výřadů, kde jim dávají lovci hold smeknutím klobouků. Během celého honu si přijdou na své psi ohaři, kteří s oddaností a velkou chutí nosí ulovené bažanty svým pánům.

Lov bažanta ploužením ✅ Bažantnice Radany

Jakými způsoby lze lovit bažanta obecného

Bažanta obecného lze lovit na velkých, pompézních honech, které čítají desítky střelců, honců a psů. Výsledné výřady čítají do tisíců kusů. Takové hony jsou především výsadou bažantnic.

Ve volné krajině již takové hony dávno nejsou a divoká populace bažanta skomírá. Vysoký predační tlak ze všech koutů, intenzivní zemědělství, scelování pozemků a zároveň jejich odvodňování vedou k neustálému poklesu divoké populace. Z těchto důvodů jsou uměle vysazováni bažanti, kteří bohužel nedisponují návyky divoké populace (obezřetnost, rozmnožovací schopnost) a v přírodě přežívají jen ztěžka. 

Samozřejmě na mnoha místech je bažantů stále dost a jen díky tomu, že je jim věnována dostatečná péče, jsou zde vhodné podmínky a jiné pozitivní faktory. Jedná se především o jižní Moravu. Pochopitelně je zde jistá korelace s populací divokého prasete, neboť prase divoké je velkým predátorem veškeré drobné zvěře a to včetně zajíců.

Dalším zajímavým způsobem je lov ploužením, který je čím dál více oblíbený. Malá skupinka lovců plouží krajinou a jejich psi pročesávají místo s bažanty. Většinou lze aplikovat takový lov v bažantnicích, kde je ukryté zvěře dostatek.

Zajímavým způsobem lovu je lov bažanta dravci. Sokolnictví je samostatným oborem myslivosti a má dlouholetou historii. Takové lovy jsou velmi krásné a je dobře, že se udržují i nadále.

Lov bažanta ploužením ✅ Bažantnice Radany

Co k lovu bažanta potřebuji

Bažant je loven brokovnicí drobným brokem od 3,0 do 3,5 mm. K lovu bažanta je především zapotřebí dobrý lovecký pes, který dokáže bažanta vystavit, vyhnat ale také aportovat.

Bažantnice Albertovec ✓ Poplatkový lov na bažanta ✓ Hony na bažanta

Trofej bažanta

Bažant se neloví pro trofej, ale kvůli pořádání honů. Spíše než trofej se hodnotí počty ulovených bažantů, jejich vybarvení, schopnost letu a dlouhé klíny. Pro jednotlivé lovce je malou trofejí klín bažanta obecného. Pro některé lovci mohou mít cenu i ostruhy bažantů, které lze považovat za trofej u bažanta.

 

Úprava bažantího masa

Bažantí maso je téměř bez tuku. Aby bylo kulinárně jemné, musí být bažant vyzrálý. Proto se nechává bažant na několik dnů vyvěsit do chladné místnosti, kde jsou teploty maximálně 4 °C. Díky tomu maso správně vyzraje a získá dokonalou jemnost. 

Maso z bažanta je dietní a velmi zdravé. Má nezaměnitelnou kořeněnou chuť. Z bažanta jsou nejlepší stehna a prsa. Bažanta lze připravovat vcelku pečením nebo dušením. Existuje spousta receptů, jak bažanta upravit. 

Bažanta je potřeba prošpikovat slaninou, neboť má tendenci vysušování, pokud se peče. Maso by bylo suché.

 

Doufáme, že Vám byl tento článek užitečný!

Váš Tým Huntastic

Přihlásit se