Muflon

Muflon (Ovis musimon)

Popis a charakteristika muflona

Muflon (Ovis musimon) patří do čeledi turovití. Jedná se o jediného zástupce zdivočelé ovce na našem území. Původem je z Korsiky a Sardinie. Během dlouholeté historie se postupně rozšiřoval do dalších území Evropy. Spíše byl uměle vysazován. Nejedná se tedy o původní druh na našem území, nicméně bez muflona bychom si lov nedokázali již v České republice představit.

Česká republika se stala světovou velmocí v chovu a lovu muflona. Jeho trofeje dosahují nejsilnějších ulovených trofejí na světě a to jak v oborách, tak i ve volné přírodě.

Mufloní beran váží do 50 kg, muflonka váží okolo 35 kg. V kohoutku měří muflon okolo 75 cm a délka těla je okolo 120 cm. Zbarvení je tělo hnědé s typickým bílým sedlem na hřbetě. V zimním období je výrazné tzv. rouno, neboli hříva, kterou nosí na krku.

Obora Obůrka ✓ Poplatkový lov daňka · Lov muflona

Mufloní toulce

Mufloní toulce jsou velmi zajímavou trofejí, kterou vyhledávají lovci z celého světa. Muflonům dorůstají po celý život. Mufloní toulce jsou ideálně symetrické se správným vinutím směrem dopředu. Po celé délce jsou toulce výrazně vrubované. Zbarvení toulců je tmavě hnědé. Díky vrubování lze bezpečně určit věk mufloního berana, protože každý rok přiroste muflonu jedna část ohraničena vrubováním.

Jedná se také o výrazný morfologický rozdíl mezi mufloním beranem a muflonkou, neboť většinou jsou muflonku bez rohů. I když občas mají muflonky vyrostlé malé rohy, které většinou nepřerůstají více než 14 cm.

Mufloní toulce jsou duté. Správně založení mufloni mají do jednoho roka mufloní toulce dlouhé 25 cm a více, správný úhel nasazení toulců (okolo 90 °). V jednom roce života mají mufloni toulce již 37 až 45 cm (od srpna až po prosinec- dle měsíce ulovení). Ve druhém roce života mohou toulce dorůstat až do 65 cm délky a prvního obvodu 23 cm a více. Celková rozloha toulců činí nad 45 cm.

U tříletých beranů jsou přírůstky ještě dobře patrné, kdy má mít tříletý beran délku toulce alespoň 75 cm a více, první obvod 24 cm a více a celkovou rozlohu nad 50 cm. Čtyřletí beraní by měli mít alespoň 85 cm délku toulce, první obvod 24 cm a více. Rozloha toulců nad 50 cm. Starší berani nemají již tak velké přírůstky, ale přesto je každý rok znát na síle toulců.

Toulce muflonům přestávají růst okolo 10 roku života.

Obora Obůrka ✓ Poplatkový lov daňka · Lov muflona

Kde se vyskytuje muflon

Muflon se vyskytuje téměř po celé České republice v ostrůvkovitých populacích. Obývá celé skalnaté středomoří a samozřejmě se anchází ve střední Evropě, kde byli postupně vysazování. Jejich areál ovšem z části zasahuje i do Francie nebo Bulharska. Jeho domovinou je Korsika a Sardinie, kde se nachází jeho původní čistokrevná linie.

Muflon má rád smíšené lesní porosty se skalnatým podložím, což je jeho přirozeným prostředím. Měkká půda mu příliš nevyhovuje. Vyskytuje se od nížin až po pahorkatinu. V celé České republice je hojně zastoupen v oborách a to napříč celé zemi. I jeho výskyt je od západu po východ, avšak vždy ostrůvkovitý. Muflon není zvěří, která by se nějak extrémně rozmáhala do nových lokalit, jako třeba daněk evropský.

 

Jak se muflon chová

Muflon po celý rok žije ve stádech čítajících několik desítek kusů jedinců. Vůdčí tlupy je zkušená muflonka. Tlupu uzavírají staří berani. Při ohrožení vydává vůdčí muflonka varovný hvizd (syknutí), který po celé stádo znamená okamžitý úprk. Muflon se jinak hlasově projevuje jako ovce, krátkým bečením.

Staří mufloni se raději zdržují samotářsky nebo ve skupinkách stejně starých beranů ve dvou a více kusech. Při období říje se berani opět připojují k tlupě, kde dochází k soubojům o stádo muflonek.

Mufloní říje probíhá okolo listopadu. Někdy probíhá ještě v prosinci. Říje se projevuje hlasitých, dutými ránami, které jsou slyšitelné na velkou vzdálenost. Jedná se o narážení beranů hlavami do sebe. Tím se snaží silnější muflon vyhnat a vytlačit soka od stáda.

Staří berani od říje zůstávají ve stádu s muflonkami až do konce zimy, kdy je opět opouštějí.

Muflonky zhruba po 22 týdnech kladou jedno, někdy dvě muflončata (což vychází na duben/ květen).

Mufloní zvěř není vybíravá a jejich potravou jsou byliny, různé plody, letorosty. V zimě spásává i mechy a lišejníky.

Muflonky a muflončata

Lov muflona

Vhodné období k lovu muflona

Muflona je dle české legislativy možné lovit od 1.7. do 31.3., avšak v různých zemích se doba lovu může měnit.

V oborách je lov povolen po celý rok, jako u každé jiné zvěře. Oproti jelenovitým má muflon tu výhodu, že neshazuje paroží a není tedy omezen dobou, kdy mu roste nové. Tím pádem je muflona možné v oborách lovit skutečně po celý rok. 

Nicméně kvalitním obdobím lovu muflona začíná být od listopadu až do konce února, kdy mají mufloni zimní srst a vypreparované hlavy s krkem díky rounu vypadá impozantně.

Poplatkový lov muflona v roštejnské oboře

Jakými způsoby lovu lze lovit muflona

Muflona lze lovit individuálně a to buď na čekané nebo formou šoulání. Muflon je velmi bystré zvíře s výborným zrakem a čichem, díky tomu během šoulání musí být lovec velmi opatrný.

Na společných lovech lze lovit muflonky a muflončata.

V zahraničí se ovšem mohou metody lovu měnit v závislosti dle platných legislativ konkrétní země.

 

Co k lovu muflona potřebuji

K lovu muflona je zapotřebí kulové zbraně s ráží například řady 6,5 mm, 7 mm, 7,62 mm, nebo řada 8 mm. Jinými slovy, dopadová energie střely musí být dle legislativy minimálně 1 500 J/ 100 m, ale pro lepší efektivitu střely se udává 2 000 J/ 100 m. Bližší informace si můžete přečíst v článku „Výběr vhodné ráže k lovu spárkaté zvěře“ v časopisu Myslivost.

Optika je zapotřebí denní, neboť muflona je povoleno lovit v intervalu hodinu před východem slunce a hodinu po západu slunce.

 

Trofej muflona

Výsadou mufloní trofeje jsou jejich rozložité toulce, které běžně dosahují 80 cm a více cm v délce. Jejich zbarvení je tmavě hnědé s výrazným vrubováním. Každý lovec ocení mít vybělenou bílou lebku v kontrastu s tmavými toulci muflona jako památku z lovu. Na druhou stranu lze využít preparaci celé hlavy s hrudníkem muflona, který má krásnou srst.

Samozřejmě zimní srst je vhodná k vyčinění, což díky výraznému rounu na krku zkrášlí nejeden interiér loveckého salonku nebo chaty.

Pokud lovec nestojí o vyčiněnou kůži, rozhodně by měl pamatovat na malou trofej, tzv. štětku, která se dává za klobouk. Jedná se o pesíky z rouna, které jsou vázány do ozdobného toulce. Jedná se v podstatě o malé pouzdro, kde je štětka umístěna.

 

Úprava mufloní zvěřiny

Mufloní zvěřina je velmi aromatické maso, které se vyznačuje tmavě červenou barvou. Jedná se o jemně vláknité maso velmi podobné skopovému masu. V tomto případě je velmi důležité, jak starý kus byl uloven a zda se jednalo o samčí či samičí pohlaví. Jednoznačně maso z mláďat nebo mladých samic patří mezi delikatesy. Maso je křehké, chutné a šťavnaté.

U starších kusů, především samčího pohlaví, je doporučeno maso nakládat na do nálevů a zbavit ho tak typického aroma, které může masu dodávat nelibou chuť a vůni. Samozřejmě toto pravidlo platí i u jiných druhů.

Maso lze využít na guláš nebo třeba perkelt. Především se jedná o maso z krku, či ořezy. Mufloní kýtu nebo hřbet lze péct v celku, nebo připravit steaky. Lze ho upravovat s česnekem, kořenovou zeleninou a jinak.  Z muflona lze připravit spoustu pokrmů, které jsou chutné.

 

Doufáme, že Vám byl tento článek užitečný!

Váš Tým Huntastic

 

Přihlásit se