Zajíc polní

Zajíc polní (Lepus europaeus)

Popis a charakteristika zajíce polního

Zajíc polní (Lepus europaeus) je jediným zástupcem zajícovitých v Evropě. Jeho výskyt je po celé Evropě, vyjma severních částí Skandinávie. Zde ho nahrazuje zajíc bělák, který je uzpůsoben pro život v horách a nehostinných podmínkách. Zajíc polní se dále vyskytuje v západní Asii.

Jeho zbarvení je šedavé s bílým spodkem. Má černá slecha s černými konci. To je jednak typický znakový rozdíl mezi králíkem a zajícem.

Hmotností se zajíc polní pohybuje okolo 2 kg a dorůstá délky okolo 70 až 80 cm.

V České republice je zajíc polní loven pouze na společných honech, kdy ještě v 70. letech 20. století dosahovaly počty ulovených zajíců k 1 milionu. Od té doby stavy zajíců citelně klesaly. Dnes se počet ulovených zajíců pohybuje okolo 30 000 ks.

Zajíc polní žije na relativně malém území o velikosti do 50ti hektarů. Proto mu nevyhovují velké lány monokultur, neboť se díky tomu zajíc dostává do potravinové monodietové pasti a hyne.

Zajíc polní ✓ Huntastic

Kde se vyskytuje zajíc polní

Nejvyšší stavy zajíců jsou na jižní Moravě, v Polabí a Přerovsku. V podstatě se jedná o velmi zemědělsky intenzivní obhospodařování polí s pěstováním rozmanitých plodin, které zajícům vyhovují.

Jinak se v celé republice vyskytuje po celém území. Někde se nachází ve vyšších počtech, někde nelze zajíce spatřit. Vše koreluje i s počtem predátorů či počtem divokých prasat, které jsou značnými škůdci na zajících.

Zajíc polní vyhledává polní krajinu, kde se střídají menší pole s mezemi, remízky a malými loukami. Velmi často se uchyluje do velkých lesních komplexů, kde nachází dostatek potravy. Má zde dostatek krytu a uniká zemědělským postřikům, které zajíci špatně snáší.

zajíc polní

Jak se zajíc chová

Zajíc žije samotářsky. Pouze v období honcování (období zaječího rozmnožování), které začíná od ledna, nejčastěji v únoru, a přetrvává v různých periodách až do podzimu, dochází ke shlukování více zajíců dohromady. Většinou se jedná o jednotky až desítky zajíců v jedné lokalitě pohromadě. Zajíci pronásledují zaječky, o které svádějí boje. Postaví se a tzv. boxují.

 

Lov zajíce polního

Vhodné období k lovu zajíce polního

V České republice je doba lovu zajíce polního od 1. listopadu do 31. prosince. Zajíce lze lovit odstřelem na společných honech a nebo pomocí dravců. Oba dva tyto způsoby patří k jedním z nejkrásnějších podzimních zážitků vůbec.

Dříve byly hony na zajíce běžnou součástí každého koutu republiky a střílely se stovky zajíců na každém honu. Dnes je tato doba pryč a na většině území republiky se zajíci neloví vůbec a nebo jenom do tomboly v řádech jednotek ulovených kusů.

Navzdory tomuto neblahému trendu existují v České republice lokality, kde je stále zajíců dost a mohou si dovolit pořádat hony s výřadem několika desítek až stovek kusů jedinců. Především se jedná o jižní Moravu, třebíčsko, olomoucko a několik lokalit ve středních Čechách. Vesměs se jedná o polní honitby, ve kterých není moc velké zastoupení divokých prasat. Právě tato situace zjevně koreluje s počty populace zajíců a divočáků, kteří tak mají významný vliv na místní populaci zajíce.

 

Jakými způsoby lze lovit zajíce polního

Kruhové hony na zajíce

Zajíc polní je loven na honech na drobnou, které jsou pořádány na podzim. Specifické leče na zajíce jsou tzv. kruhové, kdy se obestoupí leč a pomalu se postupuje ke středu. Tím se zmenšují rozestupy mezi střelci a honci a zajíci vybíhají mezi střelci z krytu. Pokud to dovolí vzdálenost, je možné střílet dovnitř kruhové leče i ven.  Od určité vzdálenosti je povoleno střílet pouze ven, aby nedošlo ohrožení protistrany výstřelem.

Tento typ honu má smysl dělat pouze v dobře zazvěřených honitbách, kde je dostatek bažantí i zaječí zvěře. Bezpochyby lze takto lovit i jinou zvěř, jako je třeba liška, která se v dané leči nachází.

Honitba Libochová ✓ Poplatkový lov na zajíce ✓ Honitba se nachází na Vysočině

Lov zajíců dravci

Lov zajíců dravci je v České republice s dlouholetou historií. Samozřejmě s ubývajícím počtem zajíců je tento lov o to obtížnější. V podstatě se jedná o ploužení tzv. “česká leč”, kdy mezi sokolníky jdou honci v rozestupu 3 až 5 honců a jeden sokolník.  Jako terén je využívána dobře přehledná polní honitba. K lovu zajíců dravci se používá nejčastěji jestřáb lesní, ale i orel mořský či orel skalní.

 

Co k lovu zajíce polního potřebuji

Zajíc polní je loven na společných honech, které se pořádají na podzim. Ke komfortnímu lovu je zapotřebí dobré oblečení, neboť nepřízeň počasí je v tomto období samozřejmostí. K lovu zajíců se používá brokovnice s velikostí broků od 4,5 do 5,1 mm.

 

Úprava zaječí zvěřiny

Zaječí zvěřina je vskutku lahůdka a díky nízkým stavům zajíců i velká vzácnost. Důležité je mít zajíce správně vyzrálého. To znamená nechat ho uloveného viset minimálně týden při teplotách okolo 4 °C, což není takový problém v období jeho lovu. Na druhou stranu je potřeba pamatovat na hygienu uloveného zajíce a udělat mu vývrh, neboť broky většinou zajíci poškodí vnitřnosti a střevní obsah se dostane do dutiny břišní, kde dále postupuje do masa, které tak ztrácí na chuti a výživné hodnotě.

Jakmile je zajíc správně vyzrálý, lze ho kulinárně upravovat. Zajíc má skutečně aromatické maso, které nemusí každého strávníkovi vyhovovat. Jeho kořenitá a zároveň jemná chuť z něj ale v kombinaci se svíčkovou omáčkou činí nekompromisní delikatesu. Svíčková ze zajíce je nekonkurenční omáčkou společně s rybízovou nebo brusinkovou polosladkou omáčkou.

 

Doufáme, že Vám byl tento článek užitečný!

Váš Tým Huntastic

 

 

Přihlásit se