Bažantnice Hluboká

Bažantnice Hluboká v přímém sousedství se zámkem Hluboká v jižních Čechách patří k historickému dědictví naší země.

Bažantnice Hluboká byla vybudována během 19. století. Bažantnice je téměř na rovině  a přesto je nesmírně členitá. Její výměra činí přes 600 hektarů, z nichž 350 hektarů slouží pro lovecké leče bažantích honů.

Lovci drobné pernaté zvěře v bažantnici mohou lovit bažanta obecného, orebici rudou a jako doplněk bažanta královského.

Prostředí bažantnice Hluboká a její okolí je psáno několika staletími rukou rodu Schwarzenbergů, kterým tato lokalita patřila. Historické budovy, parky, rozsáhlé rybníky a zámek Hluboká tvoří pro lovce nezaměnitelné panorama během honů.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 350
Poloha: Nížiny
Druh: Smíšená (les/ louka)

Bažantnice Hluboká je svým terénem rovinatá oblast, ale díky staletým stromořadím, pastevnímu lesu, remízkům, rybníkům a dalším krajinotvorným prvkům je bažantnice rozlehlou oázou nedotčené přírody.

Centrum bažantnice a zároveň historické jádro tvoří vzrostlé aleje lemující cesty a bukové pastevní lesy. Některé pozemky jsou aktivně obhospodařovány zemědělci. Díky tomu je zajištěn úkryt a vysoká úživnost bažantnice přirozenou cestou v polích.

Lovci během honů procházejí areálem a čekají na ně různé leče. Od anglické leče, přes větrolamy, rákosiny v blízkosti rybníků až po remízky s lesy, které prověřují střelecké dovednosti.

Loví se tu jak vysoko letící bažanti, tak v lese musí střelci zvládnout rychlost a obratnost mezi stromy.

V bažantnici je připraveno pro lovce zázemí v podobě krásné hájenky se společenskou místností v přízemí. V prvním patře pak na hosty čekají příjemné pokoje, takže zde mohou lovci strávit i více dnů, aniž by museli opouštět areál.

Na břehu rybníka s vyhlídkou na zámek Hluboká je zhotoven přístřešek, kde se konají svačiny v průběhu honů.

Blízké okolí bažantnice je připraveno pro turistické vyžití. Nachází se zde golf, zoo, historické památky a spousta kulturních zařízení.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se