Bažantnice Radany

U Protivína je do krajiny mezi jihočeskými rybníky, řekami a mokřady zasazena Bažantnice Radany.

Bažantnice Radany se rozprostírá v kopcovitém terénu s výhledy na táborskou pahorkatinu. Tento terén není úplně jednoduchý, ale díky síti polních cest je dobře přístupný do všech koutů honitby. Přiléhající honitba je smíšená a tvoří mozaikovitý ráz krajiny.

Přímo u bažantnice se nachází soustava rybníků a mokřadů sousedící se smrkovým lesním komplexem. Druhým směrem od bažantnice jsou menší lesy různého stáří v kopcovitém terénu, které jsou rozdělené loukami a poli, okolo kterých se pořádají tradiční hony na bažanta. V celé honitbě jsou dobré podmínky pro srnce a prasata.

Pro lovce a účastníky honů je vybudováno zázemí pro občerstvení přímo uprostřed honitby v jednoduchém dřevěném stylu. Ubytování lze zajistit v blízkých penzionech.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 909
Poloha: Pahorkatina
Druh: Smíšená (pole/ les)

V Bažantnici Radany a její přilehlé honitbě mohou lovci lovit jak v otevřené krajině, tak v lesním komplexu. V něm jsou pořádány naháňky na prasata nebo se jim lze věnovat individuálně.

V druhé části honitby probíhají lovy srnců, kteří zde dosahují dobrých kvalit.

Právě v této části honitby jsou pořádány poplatkové hony na bažanty, které jsou uspořádány v několika lečích. Pro zpestření honů lze lovit i perličky. Každý hon je ulovenou okolo 300 až 400 bažantů.

Velmi oblíbeným stylem nabízených poplatkových lovů je ploužení na bažanta, kdy honitbou za bažantí zvěří prochází 2 až 5 lovců se psy. Ty mohou být vlastní, nebo lze lovecké psy zajistit přes bažantnici.

Za příznivou cenu této lovecké nabídky lze prožít celý den po boku svých přátel v komorní atmosféře.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se