Honitba Gírová

Honitba Gírová se nachází v krásné horské přírodě na nejvýchodnějším cípu České republiky. Jedná se o hraniční honitbu se Slovenskou republikou a Polskem.

Ačkoliv se jedná o horskou honitbu, dostupnost je velmi dobrá ze všech třech států a bezpečně se sem dostane každý lovec běžným osobním automobilem.

Návštěva honitby Gírová není jen o lovu. Lovci mohou navštívit Trojmezí, což je styčný bod státních hranic třech zemí. Pokud jsou lovci obdivovatelé monumentálních staveb, rozhodně stojí za návštěvu mostu Valy, který je součástí slovenské dálnice D3. Jedná se o nejvyšší most Slovenska s výškou 84 metrů a délkou přes 500 metrů.

Zde myslivci mohou lovit v hojném počtu zvěř vysokou, černou a srnčí.

 

Česká republika, Moravskoslezský kraj

O honitbě

Rozloha: 1619
Poloha: Pohoří
Druh: Horská

Honitba Gírová je z většiny území zalesněná zdravými horskými smrkovými lesy. Dalším hojně zastoupeným stromem je buk, který tvoří části prosvětlených bukových lesů. Ve spojení s kopcovitým terénem tyto lesy zajišťují dokonalý přehled pro lovce během lovu šouláním za říjnými jeleny.

V honitbě lze najít nespočet políček a horských luk s roztroušenými solitérními stromy. Horské louky nabízejí zvěři možnost pastvy přes celé léto. Právě na těchto otevřených plochách lze dobře obeznat místní zvěř z pohodlných kazatelen.

Terén je horský s průměrnou nadmořskou výškou 840 m.n.m. Z kopečku do strmého údolí a zase na kopeček. Pokud se lovec rozhodne pro způsob lovu šouláním, musí se připravit na větší fyzickou zátěž.

Na druhou stranu se tímto způsobem lovu otevírají krásné lovecké zážitky spojené s procházením skutečně velké horské honitby (přes 1 600 hektarů) a přibližování se ke zvěři v úplně jiném terénu, než je většina území České republiky.

Honitbu za celý den lze jen stěží projít, proto se mohou lovci těšit na neustále nová místa, která během své lovecké výpravy mohou navštívit.

Ubytování je řešeno v přilehlých penzionech.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se