Honitba Markvarec

Honitba Markvarec se nachází v krásném Ústeckém kraji, který je plný chmelnic a krásných výhledů na přilehlé České Středohoří mezi Žatcem a Rakovníkem

Honitba Markvarec je lesní honitba, kde 90 % tvoří lesní komplex, ale také v několika místech se nachází pole, která jsou velmi atraktivní pro spárkatou zvěř, jako je zvěř černá, jelen sika, daněk evropský, jelen lesní a hojně zastoupený srnec obecný.

Na podzim v honitbě Markvarec probíhají naháňky na černou zvěř, které jsou perfektně organizované a výřady vždy dosahují několik desítek kusů spárkaté zvěře.

 

Česká republika, Ústecký kraj

O honitbě

Rozloha: 929
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Honitba Markvarec přímo nabízí z jedné strany výhledy na rozsáhlá pole s chmelnicemi, kde je v dálce lemují osamocené vrchy Českého Středohoří a z druhé strany honitby můžete pozorovat velké kopcovité valy a “nekonečně” působící lesní komplexy.

Lesní komplexy pochopitelně nejsou nekonečné, ale jsou rozsáhlé svou rozlohou. Díky svému terénu, skladbě lesa a celkové úživnosti oblasti je zde hojně zastoupena téměř veškerá spárkatá zvěř žijící na našem území.

Druhové zastoupení dřevin v lese je tvořeno převážně smrkem, borovicí, bukem a méně zastoupenými dřevinami, jako jsou modříny, břízy, javory a jiné, které dohromady tvoří smíšené lesy.

Honitba je díky své členitosti vhodná na šoulání, což je vhodný způsob lovu jak jelena siky, tak i daňka. Za lovecký výlet lovec může nachodit i několik desítek kilometrů.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se