Honitba Oslava

Honitba Oslava se nachází u města Náměšť nad Oslavou v kraji Vysočina s nabídkou poplatkového lovu srnců, lovu daňka a lovu divočáků.

Jedná se o lesní honitbu, kterou lemuje divoká řeka Oslava a vytváří tak velká a neprostupná údolí. Právě sem do těchto lesních komplexů se stahují dači během dančí říje, kde mají svá rochaniště. Jsou tu ideální podmínky pro ničím nerušenou dančí říji.

Velké lesní komplexy v této lokalitě byly poznamenány kůrovcovou kalamitou, kdy většina smrkového porostu byla vykácena. Dnes na místech původních vzrostlých lesů stojí již nové houštiny, které vytváří souvislou krytinu a vysokou úživnost srnčí zvěře.

Pro lov zvěře jsou vhodné podmínky po celé honitbě. Některé části honitby jsou pouze pole, proto i rozhraní pole/ les je vítaným stanovištěm veškeré spárkaté zvěře.

Občas zde zavítá i jelen.

Honitba Oslava pochopitelně není jenom o lesích, ale přímo uprostřed honitby se nachází několik loveckých památníků a historických staveb. Prvním z nich je lovecký zámek “Vlčí kopec”. Další z turistických zajímavostí je na vyhlídce do údolí řeky Oslavy Gloriet, což je lovecký pavilon. Vystavěn byl v roce 1 830 a je volně přístupný.

 

Česká republika, Kraj Vysočina

O honitbě

Rozloha: 653
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Honitba Oslava je lesní honitbou, kde více jak 80 % tvoří lesní komplex, který zasahuje i do ostatních honiteb. Západní hranicí honitby je údolí řeky Oslavy, která zde vykouzlila hluboká údolí, strže a meandry. Veřejnosti v podstatě nepřístupné, proto se tu výborně daří černé zvěři. Daňci mají okolí údolí rochaniště a srnčího je všude plno.

Téměř celá honitba je kopcovitého charakteru. Jedná se o jevišovickou pahorkatinu. Nicméně honitba je velmi dobře přístupná po upravených lesních cestách a dá se bez potíží dostat téměř všude- kromě údolí řeky Oslavy.

V západní části honitby jsou pole, což se nechá využít při srnčí říji a vábit tak srnce na posekaných strništích.

Celá honitba je protkaná krásnými vyhlídkami a přírodními úkazy (vodopády, vyhlídky, strže přes 100 metrů, skalní útvary, aj.).

Část okolo řeky a jejích údolí je součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice.

Lze využít k ubytování karavan, který je uprostřed honitby a slouží jako zázemí pro lovce. Případně je možné zajistit penziony v přilehlém okolí.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se