Honitba Překážka

Honitba Překážka se nachází poblíž malebného města Bavorov v jižních Čechách s možností lovit srnce na sadech nebo v lesích.

Kopcovitý terén společně s lesním komplexem nabízí spoustu krásných pohledů do krajiny. Honitba Překážka je spíše smíšená s převahou lesních porostů.

Jádrem honitby je lesní komplex, který je nyní z velké části vykácený a obnovený lesem novým. Souvislé houštiny a paseky vytváří mozaiku celého lesa o velikosti přes 600 hektarů a vytváří ideální podmínky srnčí zvěři a divočákům.

V honitbě se ale přesto nachází dostatek vzrostlých lesních porostů, takže se nejedná o vykácenou holinu. Honitbu Překážka doplňují vzrostlé sady a louky s poli, které jsou podél lesů.

Ubytování je zařízeno v pěkném jihočeském stavení, které je nedaleko honitby.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 905
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

Honitba Překážka má přes 900 hektarů, které jsou rozděleny do pár hektarů vodních ploch, zhruba 300 hektarů polí a luk a zbytek je les.

V západní části honitby lesní komplex sousedí s dalšími lesy a je tu vytvořena lesní hranice. Okolo celého lesního komplexu jsou sady a pole.

Nejvýznamnější částí sadů je jihovýchodní část honitby. Sady jsou zapracovány do kopců. Lov srnců na sadech bývá příjemným zpestřením.

Honitba svojí rozmanitostí nabízí lovcům výběr spousty zajímavých lokalit, ve kterých lze úspěšně obeznat srnce a lovit.

Poskytovatel nabízí možnost lovu divočáků po celý rok, kteří jsou v honitbě přítomni. Přes léto je možné divočáky lovit na přilehlých polích. Po sklizni se divočáci vrací do lesa, ve kterém tráví většinu času až do dalšího vegetačního období.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se