Honitba Radeč

Honitba Radeč leží v srdci Českého ráje, který je přírodním skvostem kraje Liberec.

Český ráj je unikátní lokalita se skalními útvary, které se tyčí nad vzrostlé smrkové a borové lesy. Skály jsou vidět z dálky, ale představte si, že pod těmito skálami lovíte medailové berany. To se každému lovci zastavuje dech.

Honitba Radeč je protkaná lesními, ale i turistickými cestami. Přesto se tu vyskytuje početná populace spárkaté zvěře. Mufloni, srnčí, divočáci a nově se tu objevuje i daněk evropský.

Stále tu můžete potkat divokou populaci bažanta obecného, což dokazuje malebnost a pestrost této přírody.

Česká republika, Liberecký kraj

O honitbě

Rozloha: 800
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

O členitosti honitby netřeba mluvit, ale dá se rozdělit do více částí. Pochopitelně nejkrásnější, ale také nejnáročnější je oblast mezi skalními útvary, kde jsou pod skálami lesy s velmi příkrými údolími. Tento terén prověří skutečně fyzičku každého lovce.

Druhou oblastí honitby je otevřená krajina, kde se nechá lovit na loukách a polích z příjemných kazatelen na vcelku rovinatém terénu.

Lovečtí průvodci každému lovci vyjdou vstříc na základě jeho fyzické průpravy a dokážou najít zvěř snad v každé části lesa i polí.

Honitba je více lesní než polní. Z celkové výměry 800 hektarů čítá les celkem 600 hektarů, ale nejedná se vyloženě o lesní komplex, nýbrž o více složených malých lesů a remízků dohromady.

Lesy jsou různého stáří. Od vzrostlých borovic a smrků až po houštiny s podmínkami pro černou zvěř.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

  • Loví se: Muflon, prase divoké

  • 180 ha pole a louky, 600 ha les, 20 ha vodní plochy

  • Ubytování v hotelu Bohemia Inn v Turnově

  • Letiště Václava Havla  -105 km

  • 14 krytých kazatelen, 22 žebříků

  • Poplatkový lov muflona v Českém Ráji ✅
    Muflon 230 CIC
  • Pořádání naháněk

  • Mimo lovecké aktivity: turistika, památky

Honitba na mapě

Přihlásit se