Honitba Stará Huť

Honitba Stará Huť se nachází poblíž Kamenice nad Lipou na Českomoravské vrchovině. Jedná se o lesní honitbu s malým zastoupením polí.

Honitba Stará Huť je poměrně velká lesní honitba s výměrou 1 122 hektarů, kde zhruba 120 hektarů tvoří přilehlá pole s loukami. V honitbě jsou pořádány naháňky na černou zvěř, které tu má vhodné podmínky pro celoroční život.

Lesy jsou vzrostlé a ve většině případů podrostlé přirozeným zmlazením. Vysoké lesy střídají bukové nebo smrkové paseky.

Zastoupení lesů je převážně smrkové s výskytem borovic a buků.

Hlavní lovenou zvěří je prase divoké, daněk evropský a srnec obecný. Dančí zvěř se tu loví o síle okolo 140 až 150 bodů CIC.

Při velkém štěstí lze spatřit jelena siku.

Česká republika, Kraj Vysočina

O honitbě

Rozloha: 1122
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Honitba Stará Huť je z 90 % tvořená lesním celkem, který obepíná malou vesničku Benešov. Zároveň se dělí s honitbou Eustach téměř o polovinu lesa. Dohromady tvoří lesní komplex tvaru dokonalý kruh lesa o velikosti více než 2 000 hektarů.

Uprostřed kruhu je vesnička Benešov, okolo které jsou malá políčka a louky. Na tato políčka vytahuje pravidelně zvěř, kterou lze tak úspěšně lovit mimo les.

V honitbě se nacházejí tři rybníky, které jsou zároveň ze všech stran podmáčené a tvoří vodní zdroje především v letních parných dnech pro zvěř. Podmáčené louky pak vyhledávají divočáci, kteří je podél lesa neustále ryjí.

Honitba má dobrou úživnost díky zastoupení četných ovocných stromů a polím v jedné části a v druhé části díky bukům v lesním komplexu.

V honitbě je plně vybavena i pro dlouhé lovy v zimě.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se