Honitba Sulislav

Honitba Sulislav se nachází v plzeňském kraji nedaleko města Stříbro.

Dálniční přivaděč je do deseti kilometrů od honitby, který spojuje dálnice D5 s Prahou, Plzní a Norimberkem. Přesto je tato honitba klidnou oblastí, ve které se vyskytují vysoké stavy zvěře. Především se jedná o divočáky, srnce a jelena siku.

Síla srnčích trofejí dosahuje republikového průměru, avšak několik ulovených srnců ročně dosahuje bronzové až stříbrné medaile.

V této honitbě jsou aplikovány lovecké balíčky, ve kterých můžete lovit černou a siku (holou). Výhodou veškerých lovů je, že nechodíte s loveckým doprovodem, ale jste seznámeni s pravidly lovu, revírem a zavezeni do revíru. Zbytek je na Vás.

Vysoká populace zvěře jelena siky znamená i silné jelení trofeje, které se tu vyskytují. Nicméně úspěšný lov silného jelena není pravidlem. Takové lovy jsou vhodné pro lovci, kteří si chtějí splnit sen a prožít sičí říji, aniž by vyhledávali nejsilnější trofeje.

Oblíbeným způsobem lovu jsou naháňky, které jsou zde pořádány. Loví se černá zvěř a holá jelena siky. Je zcela běžným standardem mít na výřadu několik desítek kusů ulovené zvěře

Česká republika, Plzeňský kraj

O honitbě

Rozloha: 975
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

Honitba Sulislav je honitbou smíšenou, která se rozprostírá na 975 hektarech. Z toho je 305 hektarů polí, na které navazují lesy o rozloze 640 hektarů. Mezi poli a lesy jsou poskládány louky, které do značné míry vyhledávají divočáci. Vysoká úspěšnost lovu je zaručena.

Lesy se nachází na dvou třetinách této honitby a to v okolních lesních komplexech. Stromové zastoupení jsou převážně vzrostlé borovice s podrosty borůvčí. Různé stáří houštin tvoří zajímavé mozaiky lesa, díky čemuž lze lovit stejně úspěšně prakticky po celém lese. Z listnatých stromů mají velké zastoupení buky, které lákají divočáky.

Tyto lesní komplexy jsou okolo celé honitby, které navazují na další lesní komplexy o výměře několika tisíců hektarů. Honitba se nachází na pahorkatině. Díky tomu jsou lesy velmi kopcovité s krásnými výhledy na daleké krajiny se vzdálenými horami.

Okolní pole jsou propojena polními cestami, takže se nechá pohodlně procházet okraje polí při nočním nebo ranním šoulání. Pole jsou směřována do středu honitby, která ovšem navazují na lesy. Okraje lesů jsou tak ideálním prostředím pro lov jakékoliv zvěře po celý rok.

Četný počet kazatelen zajišťuje lovcům variabilitu ve výběru loveckého místa v závislosti na aktuálních podmínkách (směr větru, složení plodin, roční doba, aj.).

Na západě honitby je rybník s mokřady. Rybník má rozlohu přes 17 hektarů a řadí se mezi největší rybníky v okolí.  Další vodní plochy jsou přímo v lesích. Nicméně tento velký rybník je vítanou destinací kachny divoké ve velkých počtech. Oblíbené jsou zvláště podzimní tahy, kdy lze ulovit několik desítek divokých kachen běhen jednoho večerního tahu.

 

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se