Honitba Tabarky

Honitba Tabarky leží na úpatí Buchlovských hor ve Zlínském kraji blízko města Kroměříž.

Honitba Tabarky je okrajová část obrovského lesního komplexu čítajícího přes 18 000 hektarů souvislého kopcovitého terénu, který je pokrytý smíšenými lesy s převažujícím zastoupením bučin.

Vyskytují se tu velkém počtu divoká prasata, zvěř vysoká a dančí. Samozřejmostí je zvěř srnčí.

V honitbě Tabarky jsou pořádány naháňky s dlouholetou tradicí, kdy se výřady pohybují od 10 až 20 kusů ulovené černé zvěře za jeden den.

Česká republika, Zlínský kraj

O honitbě

Rozloha: 870
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Honitba Tabarky je celá pokrytá lesem. Jedná se o okrajovou část Buchlovských hor, jejímž oficiálním názvem je Chřiby.

Tím, že se jedná o okraj lesního komplexu, dochází dvakrát do roka k velké migraci zvěře do přilehlých polí, se kterými honitba sousedí. Při jarní migraci odchází zvěř do polí a na podzim se opět vrací do krytu buchlovských hvozdů.

Podzimní migrace se u zvěře využívá a díky důmyslného přikrmování se tu zvěř zdržuje v hojném počtu, čehož lze využít během podzimních naháněk.

Terén honitby je kopcovitý po celé své rozloze s množstvím údolí, kde pramení vodní toky. Vzrostlé bukové lesy jsou světlé a řídké s bohatě prostřeným stolem bukvic pro zvěř.

Tyto lesy jsou protkány houštinami jehličnanů a nebo nově vysazených bučin. V těchto houštinách se zvěř přes den ukrývá.

Houštiny jsou předmětem naháněk, kde se prohání část houštin v jednotlivých lečích s velikostí od 50 do 70 hektarů.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se