Honitba Mostonga Bač

Honitba Mostonga Bač se nachází v severní části Srbska v autonomní oblasti Vojvodina na Chorvatské hranici. Provincie Vojvodina sousedí s Maďarskem, Chorvatskem a Rumunskem.

Ráz krajiny tvoří rovina s malými políčky, na kterých se střídají různé plodiny (slunečnice, obilí, zelenina, kukuřice aj.). Zároveň se v oblasti vyskytuje na Srbsko poměrně hodně lesů, které jsou bohaté na černou zvěř.

Honitba Mostonga Bač je protkaná jezery, bažinami a vodními toky. Okraj honitby lemuje řeka Dunaj, která zároveň tvoří hranici s Chorvatskem. Spousta vodních ploch je pokryto rákosinami, které je přirozeným krytem vodnímu ptactvu.

Srbsko, Vojvodina

O honitbě

Rozloha: 16000
Poloha: Nížiny
Druh: Polní

Honitba Mostonga Bač je téměř polní honitbou. Nicméně svojí rozlohou 16 000 hektarů zahrnuje spoustu vodních ploch, které tvoří více než 1 000 hektarů rybníků, jezer a bažin s rákosinami. Vše je rozprostřeno po celé ploše.

V několika částech honitby se nacházejí lesy o několika set hektarových výměrách.

Terén je rovinatý, ve kterém se protkávají malé vodní toky s většími a rozdělují polní honitbu do úživných částí s dostatkem vody.

V okolí s větším množstvím vodních ploch se loví kachna divoká a divoké husy.

Z lesů do polí vstupují divočáci a šakali, kteří se tu loví v loveckém balíčku.

Velmi zajímavým lovem bývá lov křepelek, které žijí v malých políčkách. Jejich lov prověří nejednoho střelce a udělá radost každému loveckému psovi, který je může vystavovat.

Zároveň se v lovecké oblasti Bač nachází početná divoká populace bažanta.

Ubytování je zařízeno na salaši na samotě. Domácí produkty k jídlu jsou samozřejmostí.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

  • Loví se: prase divoké, šakal, kachna, bažant, křepelka

  • 1 000 ha vodní plochy (rybníky, mokřady, bažiny), 15 000 ha pole a lesy

  • Vlastní ubytování zajištěno v osamocené salaši s domácím jídlem

  • Transfer po honitbě zajištěn

Honitba na mapě

Přihlásit se