Obora Hájek

Obora Hájek leží v Karlovarském kraji severním směrem nedaleko lázeňského města Karlovy Vary

Obora Hájek se rozprostírá v podhůří Krušných hor z jedné strany a z druhé strany Doupovských hor. O výhledy na pohoří tu není nouze.  V oboře lze lovit daňka, muflony a nebo divočáky.

Obora je velmi členitá, kde lesy střídají louky a pastviny. Značné převýšení obory od 421 do 541 metrů nad mořem nabízí lovcům zajímavý lov, který není jednoduchý. Vyskytují se tu velké lesní rokle, které pozvolna navazují na náhorní pastviny.

Lovci si mohou v oboře zároveň užít i rybolov na oborních rybnících.

Česká republika, Karlovarský kraj

O honitbě

Rozloha: 418
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

Obora Hájek má poměrně velkou rozlohu 418 hektarů. Více jak dvě třetiny obory zaujímá vzrostlý borový les, který tvoří jižní část obory a táhne se podél hranic až na severní výběžek, který patří divočákům. Tato část obory je samostatně oplocena a tvoří 60 hektarovou část pro divočáky.

Tato vyhrazená část obory pro divočáky je podmáčená se spoustou neprostupných travin a keřů, které jsou zároveň doplněny o houštiny. Ideální podmínky pro divočáky.

Zbylá část obory je patří daňkům a muflonům.

Na vrchu centrální části obory sedí větší borový háj, od kterého jsou všemi směry pastviny a louky, které jsou přirozeně po vrstevnicích zarostlé keři a solitérními stromy. Tím je zajištěna nádherná pestrost obory.

V oboře lze provozovat i nátlačky na divočáky.

Ubytování v oboře je zajištěno v myslivecké hájence, která je přímo uprostřed obory, která je plně vybavená (wc, sprchy, kuchyňka aj.), včetně společenské místnosti.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se