Obora Janovská Dolina

Obora Janovská Dolina leží v podhůří Nízkého Jeseníku v Moravskoslezském kraji.

Obora Janovská Dolina zaujme hned na první pohled svým členitým terénem horské krajiny. A pak následují další a další pohledy, které návštěvníky a lovce obory přímo uchvátí.

Krásné prostředí a okolní krajina není jediný prim, který obora má. Hlavním cílem obory je chov a lov jelenů karpatských, kterým se tu nebývale daří a dosahují velikosti trofejí i přes 250 CIC. V oboře se dobře daří černé zvěři a také srnčí populaci, která tu vznikla z původního genofondu při založení obory.

Obora je zároveň zapojena do programu chovu vzácných jelenů milu, kteří byli téměř ve své domovině vyhubeni. V oboře je také chován jelenec běloocasý, jehož stavy se daří zvyšovat.

Česká republika, Moravskoslezský kraj

O honitbě

Rozloha: 370
Poloha: Podhůří Nízkého Jeseníku
Druh: Smíšená (les/ louka)

Každý kout obory Janovská Dolina je originální. Kopce, údolí, náhorní plošiny, výhledy na přilehlé hory, lesy nebo dlouhý pohled do Polska přes blízkou vesnici Janov umocňují prožitek z lovu.

V oboře se střídají lesy a lesíky s houštinami a bažinami, které navazují na horské louky. Po vrstevnicích na zachovaných mezích rostou trnky, nebo tu jsou obnoveny liniové výsadby a solitérní stromy.

Obora je vedena v eko režimu. Vznikají zde v rámci různých programů tůně a mokřady, ve kterých žijí mloci skvrnití, původní druhy obojživelníků a vodní ptactvo.

V oboře je možné chytat ryby na blízkém rybníce, který sousedí s loveckými chatkami. V těchto chatkách jsou ubytováni lovci.

Lov je díky přirozenému terénu obtížný a vyžaduje spoustu loveckého štěstí, ale zároveň i umu. Není zárukou, že budou lovci úspěšní během prvních loveckých vycházek.

Jeleni žijí skrytě v neprostupných houštinách a pokud vyjdou na pastvu, není jednoduché se k nim dostat na loveckou vzdálenost. Pokud jsou lovci zvyklí lovit na dlouhé vzdálenosti, i takový lov je jim umožněn.

Největším loveckým zážitkem je jelení říje, při které se ozývají jeleni z různých koutů obory. Zároveň toto období je vhodné k lovu kapitálních jelenů, kteří se ze svého skrytého života vycházejí na otevřené louky a ukazují se v celé své síle.

Zřídka je možné vidět i souboj jelenů.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se