Obora Jitro

Obora Jitro je mladá a perspektivní obora založena v roce 2017 poblíž města Planá nad Lužnicí. Jejím hlavním smyslem je chov a lov jelena siky Dybowského a daňka evropského. Trofeje ulovených jelenů sika Dybowského dosahují medailových hodnot.

Výměrou přes 100 hektarů se sice neřadí mezi největší obory, přesto je její prostředí velmi zajímavé. Téměř celá rozloha je les, který je z poloviny výměry podrostlý a je tvořen neprostupnými houštinami, což tvoří ideální kryt pro zvěř, která tak neztrácí plachost.

V oboře je možné během dne rybařit v rámci lovu na oborním rybníku.

Ubytování je soukromé a patří k oboře. O lovce je vždy dobře postaráno a to včetně občerstvení.

 

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 107
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Obora Jitro je tvořena z 90 % lesním porostem. Okolo 10 hektarů tvoří louky. Les je převážně smrkový s přirozenými podrosty různého stáří, ve kterých se mnohdy ukrývají i divočáci, kterým se podařilo překonat oborní plot. Houštinami je obora protkaná, stejně jako vykácenými pasekami a vzrostlými lesy. Dohromady je les složený z krásné mozaiky různě starých stromů.

Obora je spíše na rovinatém terénu bez velkých terénních vln. Přesto díky spleti různých houštin je vhodnější lov spíše na čekané, než-li šouláním, neboť zvěř dokonale využívá krytu a obvykle jí lovec spatří na velmi krátký čas, který mu zvěř dovolí.

V oboře jsou zastoupeni hlavně jeleni sika Dybowského, kteří zde dosahují medailových hodnot. Dalším loveným druhem je daněk evropský, který díky velmi dobré úživnosti obory dosahuje opět medailí. Pro zpestření v oboře se občas objeví divočáci, kterým se podaří najít cestu do obory.

Ubytování je zařízení vedle obory společně se zázemím. Lovci využít celého apartmánu s kuchyňkou, dvěma ložnicemi a zároveň je pro ně připraveno občerstvení.

Loví se ráno, odpoledne až večer. Vše závisí na přání lovce. Přes den mohou lovci využít oborní rybník, ve kterém mohou chytat ryby.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se