Jak funguje kalkulačka lovu

Jak funguje kalkulačka lovu

Kalkulačka lovu funguje na principu volby možných variant lovů. Každý lov má cenu stanovenou od nejnižší možné kombinace, kterou vidíte v základním náhledu nabídek lovů. Většina nabídek obsahuje volbu počet lovců, počet hostů, počet dnů, ubytování, volitelnou zvěř, datum zahájení a dotaz poskytovateli. Většina polí je označena symbolem hvězdičky "*" a musí být pole vyplněno. Jednotlivá pole jsou propojena mezi sebou a kalkulačka lovu automaticky počítá různé kombinace.

Množství u kalkulačky lovu jde nastavit pouze v takovém rozsahu, v jakém je počet zvěře. Tento počet zvěře lovec nikdy nevidí, ale může si vyzkoušet maximální počet zvěře navolením jednotlivých položek na maximální číslo. Na jiný interval kalkulačka lovce nepustí.

 

Všude jsou přednastavené nuly "0"

Ve většině případů jsou přednastaveny nuly "0", které se následně po rozkliknutí políčka změní v aktuální číslo, které buď sami naklikáte, nebo vás jinak systém nepustí. Například bude počet lovců 3, ale výchozí pozice je jako vždy 0. Jakmile tedy kliknete na 0 a budete chtít změnit číslovku, automaticky vyskočí číslo 3, které již nelze změnit.

Je tedy potřeba všechna pole proklikat, která jsou označena hvězdičkou, neboť byste nemohli provézt rezervaci lovu.

 

Jak funguje kalkulačka lovu
Obr. 1: Příklad počítání kalkulačky

Počet lovců

V základním náhledu nabídek lovů je vždy uveden maximální počet lovců. Ve většině případů je minimální počet lovců stanoven na 1. To se týká především u individuálních lovů.

V případě skupinových nebo společných lovů však mohou nastat situace, kdy vám může naskočit vyšší číslo než jedna. To je z důvodu, že minimální počet je nastaven právě na toto dané číslo. Počet lovců je kolonka, která je započtena do vypočítávání zálohy a ve většině případů je cena stanovena za jeden lovecký den. Proto se cena mění v kombinaci na počtu dnů, pokud je taková možnost.

Počet hostů

Tato kolonka hovoří o možnosti vzít s sebou jakýkoliv nelovecký doprovod během lovu. Kolonka je vždy nepovinná k vyplnění. Musíte mít však na paměti, že v případě zajišťování ubytování přes poskytovatele, je třeba tuto kolonku mít vyplněnou. Pod touto kolonkou je vždy napsaná cena za lovecký den a nebo mohou být hosté zadarmo. Vše závisí na poskytovatelích.

 

Počet dnů

Počet dnů je kolonka, která je uvedena v základním náhledu nabídek přímo v daném intervalu možného rozsahu doby trvání lovecké výpravy. Tato kolonka je provázána s počtem lovců a hostů. Počítá tedy cenu za lovecké dny.

 

Ubytování

Ubytování je uvedeno v piktogramech v základním náhledu nabídek. Pokud uvidíte tento piktogram, ubytování lze zařídit po domluvě s poskytovatelem lovů nebo poskytovatel lovů přímo ubytování nabízí. Tato kolonka je specifická tím, že lze vyplnit buď 0 a nebo 1. V případě nuly znamená, že se ubytování nezařizuje. V případě navolené jedničky má poskytovatel informaci, že chcete zajistit ubytování. Ve většině případě jsou napsány instrukce pro vyplnění přímo pod touto kolonkou.

Pokud ubytování poskytovatel nenabízí, přesto musíte zaškrtnout nulu. Na druhou stranu Huntastic je propojen s Booking.com a máte ve většině případů možnost zajistit si ubytování vlastní rezervací i přes odkazy uvedené v nabídkách. Tyto odkazy vás přímo odkážou na ubytovací zařízení, které je buď smluvním partnerem daného poskytovatele, nebo je prověřeno a nachází se v blízkosti místa lovu.

 

Volitelná zvěř

Je možné, že v některých nabídkách budete mít na výběr několika políček volitelné zvěře. Původní cena se vždy skládá za lovecký den a za nejnižší možnou lovenou trofejovou zvěř. Vy si můžete navolit jakoukoliv zvěř a dokonce i libovolný počet. Vždy kalkulačka počítá cenu, která se promítne do předpokládané ceny. Tato cena se však nepromítá do ceny zálohy. Ale existují výjimky, kdy si poskytovatel zadá, aby byla cena volené zvěře již započítána do ceny zálohy.

V některých případech nebudete mít možnost zakliknout políčka volitelné zvěře. Je to opět dáno svým charakterem nabízených loveckých nabídek. Tyt v tomto případě obsahují lovecký balíček, který již dále nelze více kombinovat. To se například může týkat naháňek, skupinových lovů, aj.

 

Datum zahájení

Datum zahájení je vždy povinná kolonka k vyplnění a kalendář Vám umožní pouze rozsah termínů, který je uvedený na základním náhledu nabídek. Toto datum je především o předběžném termínu, který je preferován, nicméně po vzájemné domluvě s poskytovatelem bude termín stvrzen nebo se domluvíte na co nejbližším nejvhodnějším termínu.

 

Dotaz poskytovateli

Toto textové pole slouží primárně ke sdělení prvních specifických dotazů na poskytovatele, který vás bude kontaktovat přímo mailem a následně se domluvíte na bližších informacích o lovu.

 

Základní cena je vždy 0 Kč.

Obr. 2: Detail platebních řádků

 

Cena vybraných možností

Tato cena se shoduje s cenou předpokládanou.

 

Záloha (30%)

Záloha se počítá ve většině případů ze služeb (denní taxa za lovce/ hosta, ubytování). Samozřejmě v některých případech je možné, že bude cena počítána i ze zvěře. Tato záloha slouží jako stvrzení z nezávazné rezervace na závaznou po jejím zaplacení. Vracení záloh pak závisí na každém poskytovateli, jak má nastavena pravidla.

Veškerá pravidla jsou však vždy uvedena u jednotlivých nabídek. Záloha se následně odečítá od celkové ceny lovu, to znamená, že lovec doplácí již poměrnou část za celkovou cenu lovu.

 

Předpokládaná cena

Ta je shodná s cenou vybraných možností a slouží lovci jako orientační pilíř ceny lovu. Cena lovu se však může měnit v závislosti na několika faktorech, jako je jiná ulovená velikost trofeje, služby navíc. Nabídky jsou transparentní a neskrývají žádné skryté poplatky než ty, co jsou uvedeny v nabídkách. Samozřejmě po vzájemné domluvě mezi lovcem a poskytovatelem mohou být i nevyjmenované zpoplatněné služby.

 

Věříme, že Vám tento článek pomohl vysvětlit ovládání kalkulačky, které je velmi intuitivní a jednoduché. Více informací se případně dozvíte v sekci FAQ. Celkový postup rezervace lovů si můžete přečíst v Jak funguje rezervace lovu.

 

Váš tým Huntastic

 

Přihlásit se