BLOG > Lov zvěře

Daněk evropský (Dama dama) se stále více rozšiřuje do různých revírů a umožňuje tak nové lovecké příležitosti. Jeho atraktivní paroží a chutná zvěřina jsou vyhledávaným cílem čím dál více lovců.
Možnou další variantou je individuální lov šouláním, které je velmi efektivní. Kdo ovládá tichý a skrytý pohyb po krajině, aniž by si ho zvěř všimla, velmi se mu zvyšuje šance na úspěšný lov. Dokáže se přiblížit nepozorovaně ke zvěři.

Přihlásit se