Honitba Bonětice

Honitba Bonětice leží v blízkosti Boru u Tachova na Plzeňsku. Jedná se o lesní honitbu s poměrně velkým zastoupením vodních ploch.

Honitba Bonětice představuje velký les o výměře přes 800 hektarů, který je ze všech stran obklopený poli a loukami. Nicméně v blízkém sousedství se nacházejí další lesní komplexy, které se mezi sebou střídají. Každý takový les je větší než 1 000 hektarů.

Právě toto rozložení krajiny velmi příznivě ovlivňuje výskyt spárkaté zvěře, která se zde loví. Loví se jelen sika japonský, muflon, prase divoké, srnec obecný a občas sem zavítá jelen lesní, nebo přejde daněk evropský.

Díky asi 10ti vodním plochám o velikosti 38 hektarů je tato lesní honitba velmi vhodným stanovištěm pro divoké kachny, což ocení lovci na podzimním tahu.

Česká republika, Plzeňský kraj

O honitbě

Rozloha: 872
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Lesní

Honitba Bonětice je z většiny tvořena borovými lesy. Na spoustě míst jsou vysázeny nové paseky a odrostlejší houštiny ze smrků. V částech honitby s rybníky jsou spíše listnaté stromy.

Listnaté stromy představují i vysázené paseky a vzrostlé úseky, které byly uměle vytvořeny. Tyto úseky z buků jsou napříč celou honitbou.

Téměř po celé délce hranic honitby jsou malé louky nebo políčka, na kterých se nechá lovit. Nejedná se ovšem o ucelené otevřené plochy, ale spíše o výběžky.

Zásadním prvkem honitby Bonětice je Dlouhý rybník (Bonětický rybník) o velikosti 30 hektarů, který rozděluje honitbu na severní a jižní část.

Terén je poměrně dost kopcovitý. Lesy jsou vzrostlé a řídké, díky čemuž lze efektivně lovit šouláním. V centru honitby se zdržuje početná populace jelena siky japonského.

Přístup po celé honitbě je dobře vyřešen systémem lesních cest.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se