Honitba Černíš

Honitba Černíš je smíšenou honitbou, ve které se nachází rybniční soustava s mokřady a rákosinami.

Polovinu honitby tvoří rybníky a druhá polovina se dělí mezi menší pole a lesy. V této honitbě jsou pořádány hony na divokou kachnu a bažanty. V honitbě Černíš je provozována  také bažantnice.

Honitba Černíš leží vedle Českých Budějovic a tvoří tak bránu do přírody. Uprostřed honitby se nachází i přírodní rezervace Vrbenské rybníky, která je obydlena různým vodním ptactvem. Na jaře zde hnízdí stovky párů husí a dalších vodních ptáků. Jedná se o velké mokřady, rákosiny a vodní kanály.

Soustava rybníků, na kterých se pořádají hony na kachny, se rozprostírá po celé honitbě. Jižní Čechy jsou posety různě velkými rybníky, které dohromady tvoří rybniční soustavy. Tyto soustavy jsou většinou rozděleny různými mokřady, rákosinami, či lesíky.

Díky těmto prvkům jsou jihočeské rybníky oblíbeny lovci z celého světa, neboť jsou zde pořádány krásné hony na kachny s výřady několik set kusů ulovených kachen za hon.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 1292
Poloha: Nížiny
Druh: Smíšená (pole/ les)

Honitba Černíš tvoří pomyslnou bránu do přírody od Českých Budějovic. Velká přírodní rezervace, která se nachází ve východní části honitby, tvoří několik rybníků, les a mokřady. Jedná se o velké hnízdiště vodních ptáků a to včetně husí a kachen.

Vedle rezervace je vybudována bažantnice, ve které jsou odchovány tisíce bažantů a díky tomu jsou zde pořádány bažantí hony v přirozeném prostředí. Bažanti jsou vypouštěni jako odrostlá kuřata. V dospělosti jsou k nerozeznání od divoké populace, což všichni lovci ocení.

Terén bažantnice je pro lovce nenáročný. Jedná se o rovinu protkanou rákosinami.

Stejně tak je tomu i u kachny divoké, která je zde odchovávána a lovena asi na 10 rybníkách. Je zde kladený velký důraz na kvalitu odchované zvěře, aby měli lovci nejlepší možné zážitky z poplatkových honů na kachnu divokou. Během jednoho honu je zde uloveno na několik set kachen.

Na podzim, kdy se pořádají hony na kachny, se stahují na rybníky i divoké populace kachny. Díky tomu mají lovci na honech možnost lovit i divokou populaci kachen nebo jiné lovné druhy kachny jako je polák velký, polák chocholačka či lysku černou. Samozřejmostí mohou být i divoké husy.

Jižní část honitby je spíše smíšená, kde tvoří část menší pole a lesy. Díky tomu je zde vhodná příležitost pro lov zvěře srnčí, dančí, ale také divočáků.

V celé honitbě je terén rovinatý a nenáročný, bez velkého převýšení. Nicméně jsou zde krásné výhledy na okolní kopcovitou krajinu a začínající pohoří Šumavy.

 

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se