Honitba Mašťov

Honitba Mašťov leží v Ústeckém kraji na úpatí Doupovských hor.

Honitba Mašťov přímo sousedí s vojenským újezdem Hradiště, který je největší celistvou honitbou v České republice. A také zároveň rájem veškeré spárkaté zvěře, co se u nás vyskytuje. Kromě kamzíků.

Právě díky tomuto sousedství nabízí honitba Mašťov ideální podmínky pro lov jelena siky, jelena lesního, daňka, muflona, srnčího a divokých prasat.

Ročně zde loví na 400 divokých prasat a desítky až stovky kusů ostatní spárkaté zvěře. Na své si tedy přijde každý lovec, který chce alespoň jednou okusit lov v Doupovských horách.

Česká republika, Ústecký kraj

O honitbě

Rozloha: 1929
Poloha: Pahorkatiny
Druh: Smíšená (les/ pole)

Honitba Mašťov je smíšená honitba, která nabízí zvěři vhodné podmínky pro její výskyt během celého roku, avšak část honitby je zajímavá i pro říji různých druhů zvěře.

Jedná se o kopcovitou krajinu s množstvím výhledů do okolí. V severní části se nachází velký les, jinak je celá honitba poseta spíše menšími lesíky, které navazují na louky, zarostlé meze a údolí.

Krajina Doupovských hor je zajímavá a jiná. Centrální část (náhorní plošina) je porostlá vysokou trávou s ostrůvkovitým výskytem solitérních stromů a keřů (trnky, šípky, hlohy, apod.). Taková česká “step” s krásnými výhledy do okolí.

Okraje Doupovských hor jsou pokryté lesy a to převážně smrkovými a listnatými. Doupovské hory z většiny tvoří vojenský újezd Hradiště.

Sousedící honitba Mašťov s vojenským újezdem má značnou výhodu v polních podmínkách. Na zemědělsky obdělávaná pole, která jsou protkaná loukami, remízky a zarostlými mezemi, vytahuje veškerá spárkatá zvěř.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se