Honitba Přízeř

Honitba Přízeř je svou unikátní velikostí 3 508 hektarů řazena k jedné z největších honiteb v České republice. Nachází se u malého městečka Rožmberk nad Vltavou, které tvoří bránu Šumavy.

Honitba Přízeř je honitbou smíšenou, ve které se střídají podhorské remízky s loukami. Celá lokalita je ekologicky obhospodařována. Velká část luk slouží jako pastviny pro dobytek. Jen malá část polní honitby tvoří pole s plodinami. Zbylé louky jsou pravidelně sekány na sena.

V lovecké oblasti Přízeř nechybí ani lesní komplexy, které dále přirozeně navazují přes údolí řeky Vltavy na jiné lesní komplexy.

V této honitbě můžete lovit srnce, daňka, divočák, jelena a především muflona. Mufloni zde dosahují velmi zajímavých trofejí.

V případě zájmu lze lovit i v místních oborách Rožmberk nad Vltavou (muflon, jelen) a Alšova obora (jelen). Obě dvě obory jsou přirozeně zasazené do okolní krajiny a spadají pod stejného loveckého správce jako honitba Přízeř.

Česká republika, Jihočeský kraj

O honitbě

Rozloha: 3508
Poloha: Podhůří Šumavy
Druh: Smíšená (les/ pole)

Honitba Přízeř je krásná podhorská honitba s horským klima, typickými výhledy do okolní krajiny na kopce, údolí a nekonečné lesy.

Přirozenou hranicí jí je řeka Vltava, která vytváří po celé východní a jižní straně údolí, meandry a různá zákoutí s hlubokými roklemi.

Uprostřed honitby je velký les okolo 300 hektarů a sousedí s vodní nádrží Lipno II. Celá honitba je protkaná menšími lesními celky, větrolamy a původními zarostlými mezemi.

Severní část honitby plynule navazuje na lesní komplex o velikosti více než 1 000 hektarů. Celkové zastoupení lesů činí okolo 1 650 hektarů. Nejpočetnějším druhem je smrk, který je typický pro Šumavu a horské oblasti. Ale ani o smíšené lesy tu není nouze.

Přes celou honitbu jsou roztroušeny pastviny a menší pole, která dávají krajině malebný podhorský ráz.

Ubytování je vlastní v nově zrekonstruované hájovně uprostřed honitby. Jedná se o krásný penzion se společenskou halou a 4 apartmány. Ubytovací kapacita je 8 osob.

V honitbě Přízeř jsou pořádány také naháňky na černou zvěř s podílem zvěře jelení, dančí a mufloní holé.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se