Honitba Vytůň

Honitba Vytůň je čistě lesní honitbou v krásné oblasti u Plzně s dobrou dopravní dostupností.

Tato honitba je součástí lesního komplexu o velikosti přes 2 000 hektarů. Jedná se o jeden z větších lesních komplexů v krajině.

Honitba Vytůň po celé své délce hranice sousedí s loukami a poli, což je vždy výhodou pro lovce. Zvěř je přes většinu roku ukryta v lese a vytahuje ven za potravou. Díky tomu lze využít intenzivní zvěřní ochozy k obeznávání zvěře a následnému lovu.

Plzeňsko je všeobecně domovem siky japonského. Ani tady tomu není jinak. V lese žije početná populace jelena siky japonského, hojně zastoupený srnec obecný, daněk obecný a prase divoké.

Prochází jelen evropský. Velmi atraktivní lovnou zvěří je zde muflon, který dosahuje medailových trofejí.

 

Česká republika, Plzeňský kraj

O honitbě

Rozloha: 975
Poloha: Nížiny
Druh: Lesní

Honitba Vytůň hostí všechny zástupce naší spárkaté zvěře, kromě kamzíků. Terén je většinou rovinatý, který se postupně svažuje.

V centrální části je takovou výjimkou skalní útvar s údolím, kde se sdružují mufloni.

Některé lokality jsou podmáčené s vodními toky, což vyhledávají s libostí divočáci a v parných dnech i jiná spárkatá zvěř.

Po celé honitby funguje soustava kazatelen a posedů, které jsou umístěny mnohdy v blízkosti krmných automatů.

Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 480 m.n.m. a honitba nevykazuje žádné extrémní převýšení.

Les je tvořen především smrkovým porostem, který je místy doplňován listnatými stromy.

Na řadě míst je smrkový podrost, který zároveň tvoří houštiny ve větších celcích. V severní části honitby je les vzrostlý a velmi řídký, což lze využít při šoulání během lovu.

 

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se