Honitba Zbýšov

Honitba Zbýšov je polní honitba na Moravě, která pamatuje bitvu tří císařských vojsk

Bitvu tří císařských vojsk za napoleonských válek naštěstí už připomíná pouze pomník Mohyla Míru, který stojí na blízkém kopci od vesnice Zbýšov. Bitva zde neproběhla náhodou, ale kvůli okolnímu terénu, který je kopcovitý s terénními vlnami a dalekým rozhledem do krajiny.

Postupně zvlněná pole, která jsou intenzivně obdělávaná, se střídají s cestami, větrolamy a mezemi. Za kopcem zmizí a objeví se na druhé straně.

Na první pohled jsou pole prázdná, ale na okrajích těchto polí žije zdravá polní populace drobné zvěře. Dobře se tu daří nejen zajíci, ale i bažantů, koroptvím, orebicím a jinému polnímu ptactvu.

Myslivci zde pořádají kruhové hony na zajíce s výřadem okolo 60 až 80 kusů zajíců za hon. Loví se i bažanti kohouti, kterých se uloví několik desítek kusů.

Česká republika, Jihomoravský kraj

O honitbě

Rozloha: 536
Poloha: Nížiny
Druh: Polní

Honitba Zbýšov není příliš členitá ani velká a přesto bují životem polního života v různých částech honitby.

Na jednom konci jsou velká pole se stromořadími a na druhém konci jsou staré sady s vodotečí.

Prostředek honitby je rozdělen velkým úvalem, ve kterém se zároveň nachází myslivecká chata a slouží během honů k odpočinku a občerstvení.

Honitba je protkaná zarostlými pásy mezí trnkami a šípky, vzrostlými stromořadími a větší část zaujímají staré sady.

Ve všech částech honitby se vyskytuje populace zajíce polního v hojném počtu. Jedná se o jedno z mála míst, kde se stále loví v tradičních kruhových honech.

Zároveň se zde vyskytuje divoká populace bažanta obecného, kterého lze spatřit téměř na každém rohu. Na vodoteči lze narazit na divokou populaci kachny divoké, kterou tu také loví.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se