• Společné lovy
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Bažantnice

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž 2024

Bažantnice Kroměříž
01. 11. 2024 - 31. 12. 2024

O lovu

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž je pořádán v tradičním duchu české myslivosti. Bažanti jsou vyspělí a plně létaví, neboť od září jsou volně vypuštěni v prostoru bažantnice, která čítá rozlohu 200 hektarů, na kterých lze pořádat hony. Okolní honitba přiléhá k samotné bažantnici s rozlohou 600 hektarů.

Hon začíná snídaní.

Ráno v 9.00 hodin je slavnostní zahájení honu za doprovodu akademických trubačů. Po nástupu následují organizační informace k průběhu honu a následuje pěšky přesun do bažantnice. Hon je tvořen obvykle z 4 – 5 lečí.

Jednotlivé leče jsou díky systému cest postaveny takovým způsobem, že se nemusí přejíždět auty, ale pohodlně se nechá dojít k jednotlivým stanovištím.

Stanoviště na honě jsou obvykle vytvořena na průsecích v kukuřičných polích, která jsou obklopena trním a lesíky. V nich se nachází většina bažantů. Tito bažanti jsou následně vyháněni honci na lovce. Ti mohou po celou dobu lovit z tisíců bažantů, kteří přelétají kolem nich.

Každý lovec má s sebou svého nabíječe, který zároveň počítá ulovené bažanty.

Po druhé leči následuje oběd.

Okolo 15.00 je většinou konec honu, který je zakončen tradičním výřadem se všemi poctami zvěři a mysliveckými zvyky, které k honům patří.

Hony lze pořádat jako dvoudenní, kdy se loví v pátek po celý den a v sobotu dopoledne.


Podmínky

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž 2024- ceny jsou uvedeny s DPH

Cena lovu zahrnuje:

 • do 500 ks ulovených bažantů (571,7 Kč vč. DPH 1 ulovený bažant). Cena bez DPH činí 472,5 Kč
 • povolenku k lovu
 • lovecké hosty (1 host k 1 lovci)
 • ulovených 500 ks bažanta/ orebice/ lovecký den
 • nealkoholické nápoje
 • občerstvení (snídaně, oběd)
 • osobní nabíječ, který počítá i bažanty
 • 2 páry ulovených bažantů s sebou (kohout a slepice)
 • vyřízení dokladů pro cizince

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ubytování– lze po domluvě zařídit v blízkém městě Kroměříž (nebo přes Booking.com)
 • transfer z letiště
 • doprava z hotelu
 • zvěřina- možnost dokoupit
 • nad 500 kusů -ulovený 1 bažant/ orebice – 571,7 Kč s DPH/ ks
 • možnost zakoupení nábojů
 • vše ostatní, co není uvedeno výše

 

Vlastní rezervace ubytování přes Booking.com:

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • 10% záloha za celý hon- platí se předem poskytovateli honu

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních příplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem lovců

 

Podmínky lovu v České republice

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů pro cizince, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, zbrojního průkazu ve Vaší zemi nebo licenci. Dále kopii občanského průkazu (EU) nebo pasu pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu (EU) nebo pasu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Bažantnice Kroměříž
Česká republika, Zlínský kraj
Cena od:
285 850 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se