• Společné lovy
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž 2023

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž je pořádán v prostředí lužních lesů, čím se svojí polohou liší od ostatních bažantnic a nabízí tak lovcům jiný pohled na lov. Bažanti přelétávají z jednoduchých lečí mezi sebou. Tyto leče jsou postaveny obvykle vedle sebe a jsou tvořeny kukuřičnými a topinamburovými políčky mezi vzrostlými listnáči. Každý hon má minimální výřad 500 kusů ulovených bažantů. Obvykle se jich uloví okolo 700 kusů a rekord bažantnice jsou cca 2 000 ks bažantů. Loví se v 3 – 15 členných skupinách lovců.

max. 15 lovci

2 dny

01.11.2023

- 31.12.2023

Popis lovu

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž je pořádán v tradičním duchu české myslivosti. Bažanti jsou vyspělí a plně létaví, neboť od září jsou volně vypuštěni v prostoru bažantnice, která čítá rozlohu 200 hektarů, na kterých lze pořádat hony. Okolní honitba přiléhá k samotné bažantnici s rozlohou 600 hektarů.

Hon začíná snídaní.

Ráno v 9.00 hodin je slavnostní zahájení honu za doprovodu akademických trubačů. Po nástupu následují organizační informace k průběhu honu a následuje pěšky přesun do bažantnice. Hon je tvořen obvykle z 4 - 5 lečí.

Jednotlivé leče jsou díky systému cest postaveny takovým způsobem, že se nemusí přejíždět auty, ale pohodlně se nechá dojít k jednotlivým stanovištím.

Stanoviště na honě jsou obvykle vytvořena na průsecích v kukuřičných polích, která jsou obklopena trním a lesíky. V nich se nachází většina bažantů. Tito bažanti jsou následně vyháněni honci na lovce. Ti mohou po celou dobu lovit z tisíců bažantů, kteří přelétají kolem nich.

Každý lovec má s sebou svého nabíječe, který zároveň počítá ulovené bažanty.

Po druhé leči následuje oběd.

Okolo 15.00 je většinou konec honu, který je zakončen tradičním výřadem se všemi poctami zvěři a mysliveckými zvyky, které k honům patří.

Hony lze pořádat jako dvoudenní, kdy se loví v pátek po celý den a v sobotu dopoledne.

Podmínky

Hon na bažanta v bažantnici Kroměříž 2023- ceny jsou uvedeny s DPH

Cena lovu zahrnuje:

 • do 500 ks ulovených bažantů (571,7 Kč vč. DPH 1 ulovený bažant). Cena bez DPH činí 472,5 Kč
 • povolenku k lovu
 • lovecké hosty (1 host k 1 lovci)
 • ulovených 500 ks bažanta/ orebice/ lovecký den
 • nealkoholické nápoje
 • občerstvení (snídaně, oběd)
 • osobní nabíječ, který počítá i bažanty
 • 2 páry ulovených bažantů s sebou (kohout a slepice)
 • vyřízení dokladů pro cizince

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ubytování– lze po domluvě zařídit v blízkém městě Kroměříž (nebo přes Booking.com)
 • transfer z letiště
 • doprava z hotelu
 • zvěřina- možnost dokoupit
 • nad 500 kusů -ulovený 1 bažant/ orebice – 571,7 Kč s DPH/ ks
 • možnost zakoupení nábojů
 • vše ostatní, co není uvedeno výše

 

Vlastní rezervace ubytování přes Booking.com:

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • 10% záloha za celý hon- platí se předem poskytovateli honu

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních příplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem lovců

 

Podmínky lovu v České republice

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů pro cizince, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, zbrojního průkazu ve Vaší zemi nebo licenci. Dále kopii občanského průkazu (EU) nebo pasu pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu (EU) nebo pasu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

285,850 Kč

Lov na mapě

Ostatní nabídky

Přihlásit se

Rezervace

Minimální počet 3, Maximální počet 15 lovců
Lze pořádat i dvoudenní hon
Pro zajištění ubytování poskytovatelem zadejte hodnotu 1
Cena 571,7 Kč s DPH/ ks. Cena 472,5 Kč bez DPH. Min. počet 500 ks hon
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena

Kalkulace ceny

Minimální počet 3, Maximální počet 15 lovců
Lze pořádat i dvoudenní hon
Pro zajištění ubytování poskytovatelem zadejte hodnotu 1
Cena 571,7 Kč s DPH/ ks. Cena 472,5 Kč bez DPH. Min. počet 500 ks hon
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena