• Společné lovy
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Zapůjčení zbraně
 • Volná

Hon na kachny - bronzový balíček 2024

Rybníky Nalžovské Hory
01. 09. 2024 - 30. 09. 2024

O lovu

Poplatkový hon na kachny začíná srazem lovců a personálu na předem určeném místě v 8:00. Následuje kontrola dokladů a administrativní záležitosti (zápis, organizační informace, aj.). Během celého času jsou podávány nealkoholické nápoje teplé i studené.

V 8:30 je slavnostní zahájení formou tradičního nástupu, popřání “Lovu zdar” za přítomnosti šikovných trubačů na lesní borlice. Během zahájení budete seznámeni s organizací honu a celým průběhem. Vedoucí honu Vám přidělí Vašeho osobního průvodce, který Vás bude doprovázet po celý čas honu.

Čekají na Vás 2 – 3 leče, které oficiální začínají od 9:00 až 12:00, kdy je čas oběda v nedaleké restauraci, což je ideální příležitost pro společné sdílení zážitku již během honu.

Po obědě následují ještě 2 – 3 leče, které jsou většinou zakončeno okolo 16:30 slavnostním výřadem a ukončením honu se vzdáním holdu ulovené zvěři.

Na těchto rybnících lze lovit několika způsoby a hon je poskládán tak, aby si každý lovec přišel na své. Jako první způsob lovu je lov ze břehu v krytině z rákosí a nebo jiné záštity.


Podmínky

Hon na kachny divoké pro jednotlivce- bronzový balíček 2024

Přesné termíny honů budou upřesněny v roce 2024!!!

Cena lovu zahrnuje:

 • 1 lovecký den
 • do 40 ks ulovených kachen den/osoba
 • organizace lovu
 • 2 kusy zvěřiny kachny
 • lovecký doprovod
 • teplé a studené nápoje
 • oběd v restauraci

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ubytování s plnou penzí- 2 500 Kč/ den/ lovec
 • občerstvení s alkoholickými nápoji
 • zapůjčení zbraně – 1 000 Kč
 • náboje – od 10 Kč/ ks
 • ubytování pes – 250 Kč/ noc
 • zvěřina 60 Kč/ ks kachny
 • vyřízení dokladů pro cizince (český lovecký lístek, pojištění) 60 euro

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • zrušení lovu 60 dnů do termínu- vrací se 70 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 30 dnů do termínu- vrací se 50 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 14 dnů do termínu – vrací se 30 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení méně než 14 dnů do termínů- záloha se nevrací

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací naleznete na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, kopii pasu nebo jiného dokumentu s osobními údaji pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu nebo pasu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Rybníky Nalžovské Hory
Česká republika, Plzeňský kraj
Cena od:
13 000 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se