• Společné lovy
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Zapůjčení zbraně

Hon na kachny s min. výřadem 1 500 kachen

Hon na kachny v plzeňském kraji v lovecké oblasti Nalžovské Vrchy patří k velmi povedeným a zajímavým akcím této lokality. Poplatkový lov kachen je pořádán na 10ti rybnících o celkové výměře 70 hektarů. Ročně je zde vypouštěno na 10 000 divokých kachen, které jsou na rybnících odchovávány od útlého mládí. Díky tomu jsou kachny ve velmi dobré kondici a dobře létají. Tyto velké hony jsou pořádány pro samostatné skupiny o velikostí minimálně 25 střelců s minimálním ulovením 1 500 kachen. Cena je stanovena za paušál 21 600 Kč na střelce bez ohledu, kolik kachen se uloví nad minimální hranici. Obvykle je uloveno 1 000 až 2 000 divokých kachen za jeden hon.

max. 30 lovci

2 dny

01.09.2024

- 30.09.2024

Popis lovu

Poplatkový hon na kachny začíná srazem lovců a personálu na předem určeném místě v 8:00. Následuje kontrola dokladů a administrativní záležitosti (zápis, organizační informace, aj.). Během celého času jsou podávány nealkoholické nápoje teplé i studené.

V 8:30 je slavnostní zahájení formou tradičního nástupu, popřání "Lovu zdar" za přítomnosti šikovných trubačů na lesní borlice. Během zahájení budete seznámeni s organizací honu a celým průběhem. Vedoucí honu Vám přidělí Vašeho osobního průvodce, který Vás bude doprovázet po celý čas honu.

Čekají na Vás 2 - 3 leče, které oficiální začínají od 9:00 až 12:00, kdy je čas oběda v nedaleké restauraci, což je ideální příležitost pro společné sdílení zážitku již během honu.

Po obědě následují ještě 2 - 3 leče, které jsou většinou zakončeno okolo 16:30 slavnostním výřadem a ukončením honu se vzdáním holdu ulovené zvěři.

Na těchto rybnících lze lovit několika způsoby a hon je poskládán tak, aby si každý lovec přišel na své. Jako první způsob lovu je lov ze břehu v krytině z rákosí a nebo jiné záštity.

Na jiné leči je možné lovit přímo z lodí kdekoliv na hladině rybníka a najít si tak vhodnou loveckou pozici. Pochopitelně pro lovce trpící mořskou nemocí, kteří nemají rádi kývající lodičky jsou připraveny pontony na vodní hladině. Díky tomu lze lovit uprostřed rybníka létající kachny nad hlavou.

Kdyby ani to některým lovcům nevyhovovalo, mohou lovit na zpevněných lavičkách podél mělčin rybníka a nemusejí se obávat kývající se plochy pod nohama.

Každopádně je jedno, jestli využijete všechny čtyři způsoby lovu, nebo jen nějaký, rozhodně budete mít dosti příležitostí k dobrému lovu po celý den.

Loví se brokovnicí s ocelovými broky (dle nového nařízení) o velikosti 3,5 - 4,0 mm. Doporučuje se s sebou mít 200 - 300 nábojů na den. Pochopitelně po domluvě lze zapůjčit zbraň i si zakoupit náboje.

Ubytování je připraveno v nedalekém penzionu "Dvůr Krutěnice", který je nově zrekonstruovaný a nabízí až 18 individuální zařízených pokojů. Na přání lze připravit i jiné typy ubytování.

 

Podmínky

Poplatkový lov kachny divoké s minimálním výřadem 1 500 kachen

Termíny honů budou upřesněny během roku 2024!!!

Cena lovu zahrnuje:

 • Cena za lovce je 23 500 Kč vč. DPH paušál
 • 1 lovecký den
 • Minimálně ulovených 1 500+ kachen
 • organizace lovu
 • 2 kusy zvěřiny kachny
 • lovecký doprovod
 • teplé a studené nápoje
 • oběd v restauraci

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ubytování s plnou penzí- 2 500 Kč/ den/ lovec
 • občerstvení s alkoholickými nápoji
 • zapůjčení zbraně – 1 000 Kč
 • náboje – od 10 Kč/ ks
 • ubytování pes – 250 Kč/ noc
 • zvěřina 60 Kč/ ks kachny
 • vyřízení dokladů pro cizince (český lovecký lístek, pojištění) 60 euro

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • zrušení lovu 60 dnů do termínu- vrací se 70 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 30 dnů do termínu- vrací se 50 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 14 dnů do termínu – vrací se 30 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení méně než 14 dnů do termínů- záloha se nevrací

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací naleznete na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, kopii pasu nebo jiného dokumentu s osobními údaji pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu nebo pasu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

587,500 Kč

Lov na mapě

Ostatní nabídky

Přihlásit se

Rezervace

23 500 Kč/ lovec. Skupina 25 - 30 střelců
Cena 1 300 Kč. Skupina 0 - 30 nelovících hostů
1 - 2 lovecké dny
Pro ubytování zadejte hodnotu 1. Cena je 2 500 Kč/ noc za lovce
Přesné termíny honů budou v průběhu roku 2024 upřesněny
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena

Kalkulace ceny

23 500 Kč/ lovec. Skupina 25 - 30 střelců
Cena 1 300 Kč. Skupina 0 - 30 nelovících hostů
1 - 2 lovecké dny
Pro ubytování zadejte hodnotu 1. Cena je 2 500 Kč/ noc za lovce
Přesné termíny honů budou v průběhu roku 2024 upřesněny
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena