• Individuální lovy
 • Společné lovy
 • Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Zapůjčení zbraně
 • Volná

Lov krocana divokého v toku 2025

Honitba Kakov
15. 03. 2025 - 15. 04. 2025

O lovu

Poplatkový lov krocana divokého v toku probíhá od poloviny března do poloviny dubna, kdy je loven samec krocana divokého. Samotný začátek lovu je především organizační záležitostí, kdy se řeší doklady k lovu, způsob lovu a další formality.

Lov krocana divokého v toku probíhá za rozbřesku při ranní vycházce nebo během odpolední vycházky zhruba 2 – 3 hodiny před setměním. Samozřejmostí může být i celodenní lov.

Pro lovce je připraveno pět způsobů lovů, které mohou využít při lovu krocana. Tyto způsoby lze pochopitelně kombinovat, aby byl lov úspěšný a lovec měl co nejlepší možný zážitek.

Díky dlouholetým zkušenostem loveckého průvodce je vždy prožitek z lovu krocana nezapomenutelným zážitkem.

Prvním z nich je čekaná, kdy lovec po rozednění  nebo v podvečer sedí na posedu na tzv. čekaništích. Taková čekaniště jsou vesměs umístěna v očekávaném výskytu krocana.  Tento způsob lovu je velmi oblíbený.

Dalším možným způsobem je šoulání, což již vyžaduje opatrný pohyb po honitbě a vyhledávání krocana podle pobytových znaků (trus, hraby, apod.). Lovec se snaží díky tomu přiblížit ke krocanímu hejnu a úspěšně lovit krocana.

Poslední tři způsoby lovu jsou typy vábení. Prvním nejrozšířenějším způsobem je aktivní vábení vábničkou vydávající zvuky krocana.

Velmi zajímavým a účinným vábením krocana je tření letkami krocana o zem. Vyvolané zvuky přitahují jiné krocany, kteří si myslí, že v blízkosti u krůty je jeho sok. Krocan tedy jde přímo za zvukem, aby zahnal soupeře ze svého teritoria.

Použití balabánů k přilákání krocana funguje velmi dobře a často je tento způsob vábení používán. Jedná se o imitaci krůty či krocana.  Balabáni jsou rozestavěni na “čekaništi” a zvědaví krocani se jdou za těmito balabány podívat. Díky tomu lovec může bezpečně obeznat a lovit svého krocana.

Ubytování je zajištěno v přilehlých penzionech a o veškerý komfort lovce je postaráno.

Pokud je lovec úspěšný, lze po domluvě zajistit i preparaci krocaní trofeje. Z krocana mohou mít lovci různé typy trofejí: ocasní tatrč, hlava, hrudní štětky a letky.

Krocana divokého lze lovit buď brokovnicí (nad 5 mm broky), nebo je velmi oblíbený lov kulovou zbraní malé ráže (243 Win., 5,6×57, 5,6×50 Mag., 223 Rem., 222 Rem., 22 Hornet). Lze také použít 22LR s kvalitnější municí (CCI Stinger 22LR nebo Velocitor 22LR).


Podmínky

Poplatkový lov krocana divokého v toku 2025

Cena lovu zahrnuje:

 • 1 lovecký den (ranní a večerní vycházka/ den)
 • organizace lovu
 • ošetření trofeje
 • lovecký doprovod

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ubytování s plnou penzí- 2 500 Kč/ den/ lovec
 • za každý lovecký den – 2 400 Kč (dvě vycházky, doprovod, doprava)
 • občerstvení s alkoholickými nápoji
 • stažení krocana- 360 Kč
 • zapůjčení zbraně – 1 000 Kč
 • náboje – 40 Kč/ ks
 • ubytování pes – 250 Kč
 • zvěřina

 

Možné příplatky:

 • Cena za každého dalšího krocana s hrudní štětkou nad 7 cm 9 700 Kč

 

Nejbližší letiště:

 

Platba zálohy:

 • Záloha se platí přímo poskytovateli po potvrzení lovu

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací naleznete na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, kopii pasu nebo jiného dokumentu s osobními údaji pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu nebo pasu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Honitba Kakov
Česká republika, Plzeňský kraj
Cena od:
11 700 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se