Honitba Kakov

Honitba Kakov se nachází v plzeňském kraji a jako jedna z mála honiteb nabízí lov krocana ve volné přírodě. Honitba Kakov sousedí s přírodním parkem Kákov- Plánický hřeben. Zajímavostí této lokality bez pochyb je, že zde pravidelně migruje rys ostrovid.

Honitba Kakov je z většiny rozlohy pokryta lesním porostem typickým pro Plánickou vrchovinu. Jedná se především o staré bučiny s roztroušenou jedlí a lípou.

Lesní komplex, který zaujímá téměř 90 % rozlohy honitby, nabízí kopcovitý terén s množstvím údolí a nespočtem vrchů s výhledy do okolí. Nejvyšším bodem honitby je vrch “V Kopaninách” s 674 m.n.m a vrch “Na Balkáně” s 649 m.n.m.

Honitba Kakov tvoří tzv. migrační stezku mezi Šumavou, Brdy a Blatenským pohořím. Honitba je bohatá na druhy spárkaté zvěře. Lze tu provádět lov jelena evropského, lov jelena siky, lov muflona, lov daňka evropského, lov srnce a lov divočáků, individuálně na čekané, včetně naháněk.

 

 

Česká republika, Plzeňský kraj

O honitbě

Rozloha: 1076
Poloha: Pahorkatina
Druh: Lesní

Honitba Kakov je poseta mokřadními loukami, bývalými pastvinami s množstvím mezí a remízků, která se nacházejí v její jihovýchodní části. Tyto pastviny s mezemi jsou velmi vhodným prostředím pro srnčí zvěř, kterou tu můžete také lovit.

Honitba Kakov je součástí několika přírodních rezervací se zachovalým původním biotopem, díky čemuž tu můžete nalézt pcháčové louky, slatiniště či mokřady.

V centrální části honitby je lesní komplex tvořen typickým porostem pro Plánickou vrchovinu, tedy bučinou s jedlemi. Samozřejmě se tu nachází smrkové houštiny, které dávají úkryt černé zvěři.

V lesním komplexu se protkávají cesty všech druhů spárkaté zvěře, které jsou zastoupeny v ČR, jako je srnec, daněk, muflon, jelen evropský a jelen sika, včetně černé zvěře.

V letních měsících zde můžete pozorovat čápa černého, který v tomto lesním komplexu hnízdí.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se