• Individuální lovy
 • Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Volná

Lov muflona v Českém ráji 2024/2025

Honitba Radeč
01. 07. 2024 - 31. 03. 2025

O lovu

Lov muflona v Českém ráji nadchne každého lovce lokalitou, sílou trofejí a především průběhem celého loveckého výletu.

Loví se v krásném prostředí Českého ráje, kde vystupují všudypřítomné skalní výběžky. Mufloni se zdržují v lesích mezi skálami, chodí po vrstevnicích v údolích a lovci musí překonávat leckdy velké převýšení, aby si muflona našoulali. Lze lovit i na polích, kam mufloni vytahují na paši.

Průběh lovu obvykle bývá tak, že se lovci ubytují v podvečer v hotelu, seznámí se s loveckým průvodcem, který jim ukáže místo srazu lovu.

Druhý den ráno se začíná lovit většinou hodinu před rozedněním, kdy se nějaký čas sedí na posedu. Na podzim to bývá od 6:00 až do 8:30. Následně se šoulá do okolo 11:00 hodin.

V mezičase může lovec využít turistických stezek a vyjít si na vyhlídky, nebo navštívit historické a kulturní památky.

Večer (v závislosti na ročním období) se opět setkávají lovci s průvodcem od 14:30 až 15:00 a sedí se na čekané obvykle do hodiny po západu slunce (např. 17:00 a více).

Pokud je lovec úspěšný, proběhne slavnostní zakončení lovu muflona za přítomnosti trubače a pasování na lovce muflonů. Zvěř je obodována za přítomnosti lovce do 24 hodin dle metodiky CIC a je k ní vydáno prohlášení o shodě.

Ideálně lov plánovat ke konci týdne tak, aby byla první vycházka ve čtvrtek ráno a mohlo se lovit až do víkendu.


Podmínky

Lov muflona v Českém ráji 2024/2025

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

Cena lovu zahrnuje:

 • Organizace lovu
 • Transfer po honitbě
 • Slavnostní ceremoniál
 • Měření bodů CIC (tolerance určení bodové hodnoty je 10 %)
 • Zkušební střelba na místě s lovcem pro ověření dobře nastřelené zbraně

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • Ubytování (obvykle 1 500 Kč v hotelu Bohemia Inn v Turnově)
 • Zvěřina- dle ceníku možné odkoupit
 • Průvodce ( 750 Kč ráno, 750 Kč večer).

 

Možné příplatky:

 • Postřelení zvěře se účtuje 25 % z odhadované ceny trofeje + 3 500 Kč za zvěřinu
  • postřelením se rozumí přítomnost barvy, srsti, stříže, zápory na nástřelu nebo vizuální značení zvěře
 • Nepovolená lovená zvěř – 100 % k předpokládané ceně lovu
 • Úspěšný dosled barvářem- 5 000 Kč
 • Postřelení muflonky, muflončete- 2 100 Kč
 • Stažení celého kusu- 3 000 Kč
 • Stažení krku a oddělení hlavy (pro další preparaci (dermoplastická preparace))- 2 000 Kč
 • Oddělení hlavy- 800 Kč

 

Nejbližší letiště:

 

Záloha

 • Bez záloh

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • Neřeší se

 

Platební podmínky lovu:

 • Platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • Platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem nebo předáním trofeje preparátovi hotově

 

Podmínky lovu v České republice – klikněte na odkaz pro více informací

 • Lovecký lístek vydaný v ČR, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz/ evropský zbrojní pas

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Honitba Radeč
Česká republika, Liberecký kraj
Cena od:
14 500 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se