• Individuální lovy
 • Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Volná

Povolenka k lovu v buchlovských lesích 2024/2025

Honitba Tabarky
01. 03. 2024 - 31. 03. 2025

O lovu

Povolenka k lovu v buchlovských lesích je určena pro stálé lovce, kteří chtějí být společně s ostatními myslivci součástí mysliveckého kolektivu v soukromé honitbě Tabarky s možností neomezeného pohybu a lovu po celé honitbě, která má co nabídnout.

Exkluzivní lokalita honitby je dána její okrajovou částí, která rozděluje 18 000 hektarů souvislého lesního komplexu s poli. Díky tomu migruje spárkatá zvěř z lesní části do polí a zpět. Díky tomu se zvyšuje její pohyb po celé honitbě.

Vysoká úživnost honitby je na každém rohu. Většina porostů tvoří vzrostlé bukové lesy, které jsou protkány různě starými houštinami z bučin nebo smrčin.

Roční povolenka obsahuje množství výhod spojených s lovem spárkaté zvěře, jako je využívání veškerých loveckých zařízení, využívání lovecké chaty uprostřed revíru s chladícím boxem a další.

Důležitou informací je, že se lovec nemusí kromě lovu o nic jiného starat. V revíru je personál, který zajišťuje minimálně 3x do týdne zakrmování zvěři, díky čemuž lovec držící povolenku šetří nemalé finance na dojíždění s krmením a platba za samotné krmení.

Další zajímavou výhodou je automatická účast velké dvoudenní naháňce, která je zde pořádána na vysoké úrovni. V loňském roce na ní bylo uloveno 34 prasat, přičemž v první leči jich bylo více než 150 kusů.

V honitbě Tabarky o velikosti 870 hektarů se vyskytuje ve vysokých počtech zvěř černá, dále srnčí, dančí, mufloní a v neposlední řadě zvěř vysoká.

V podmínkách lovu naleznete vše v balíčku, jaké benefity obsahuje roční povolenka v krásné kopcovité lesní honitbě Tabarky na Kroměřížsku.


Podmínky

Povolenka k lovu v honitbě Tabarky na rok 2024/2025

Podmínky povolenky:

 1. Veškerá ulovená zvěřina je lovce za úplatu, pokud není uvedeno jinak.
 2. 14 ks černé zvěře, sele a lončák (první 4 ks do 50 kg zvěřina zdarma v ceně povolenky, ulovené od 4 – 8. měsíce v roce). Vybrané peníze jdou na částečnou úhradu krmení, paliva, políček, myslivecká zařízení, opravy a další provozní náklady.
 3. 1 ks kňour do splnění plánu lovu (počítá se do počtu černé zvěře dle odst. 2., a zvěřina za úplatu).
 4. 2 ks srnec – II. nebo III. v. t. (zvěřina je lovce za úplatu)
 5. 5 ks holé srnčí (3 ks zvěřiny jsou v ceně zdarma)
 6. 1 ks jelení zvěře bez rozlišení pohlaví a v I.+II v.t.  (zvěřina je lovce za úplatu)
 7. 1 ks jelenovitý daněk nad 2 roky (zvěřina je lovce za úplatu)
 8. 1 ks dančí samčí zvěře nad 5 let  (zvěřina je lovce za úplatu)
 9. 2 ks holé mufloní zvěře do 2 let (zvěřina je v ceně zdarma)
 10. 1 ks samčí mufloní zvěře nad 5 let (zvěřina je lovce za úplatu)
 11. Neomezeně ks kun lesní/skalní (zvěřina je lovce zdarma)
 12. Neomezeně ks jezevec (zvěřina je lovce zdarma)
 13. Neomezeně ks lišek (zvěřina je lovce zdarma)
 14. Neomezeně ks holub hřivnáč (zvěřina je lovce zdarma)
 15. Využití dvou rybníčků

V ceně povolenky je účast na velké dvoudenní naháňce zdarma

V ceně povolenky je roční krmení v hodnotě cca 500 000 Kč, kdy lovecký personál krmí 1 x za 14 dnů na 22 místech. V době nouze na 37 místech.

V ceně povolenky je využívání mysliveckých zařízení, zázemí a infrastruktury v hodnotě 1,4 mil. Kč

V ceně povolenky je údržba o myslivecká políčka a oprava mysliveckých zařízení, o která se stará myslivecký personál

 

Nejbližší letiště:

 

Podmínky lovu v České republice – klikněte na odkaz pro více informací

 • lovecký lístek vydaný v ČR, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz/ evropský zbrojní pas

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Honitba Tabarky
Česká republika, Zlínský kraj
Cena od:
79 000 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se