Honitba Troskotovice

Honitba Troskotovice je polní honitba u vodní nádrže Nové Mlýny s vyhlídkou na pálavské vrchy

Honitba Troskotovice nabízí kromě krásných výhledů na jižní Moravu zajímavé lovecké nabídky. A to je například lov kormoránů nebo lov husí.

Poblíž honitby se nachází pár kilometrů vzdálená vodní nádrž Nové Mlýny a spoustu přidružených velkých rybníků. Celému kraji vévodí řeka Dyje. Již z těchto slov je patrné, že se jedná o ráj vodního ptactva, které se v této úživné části České republiky vyskytuje velmi hojně.

V honitbě se nacházejí dva velké rybníky o velikosti 10 a 15 hektarů, na které pravidelně přilétávají kormoráni, které tu mohou lovit na výjimku.

Na podzim sem přilétávají husy v desetitisícových hejnech a husy nalétávají na posekaná strniště obilí nebo pak kukuřice.

Srnčí zvěři se tu neobvykle daří, což odpovídá i silným loveným trofejím, kdy téměř každý rok uloví medailového srnce.

Zvěř zaječí tu má své místo také a každý rok je na zajíce pořádán hon.

Česká republika, Jihomoravský kraj

O honitbě

Rozloha: 1600
Poloha: Nížiny
Druh: Polní

Honitba Troskotovice je polní honitbou s vysokou úživností. Na velkých polích jsou pěstovány plodiny bohaté na obživu i kryt. Toho využívá především srnčí zvěř, která je hlavní lovenou spárkatou zvěří.

Byť se jedná o nížinu, tak je typická pro jižní Moravě- zvlněné kopce s mozaikou polí vytvářejí velmi příjemné prostředí pro letní a podzimní lovy.

Honitba je sice polní, ale pole jsou lemována větrolamy širokými klidně i více než 20 metrů a tvoří tak bezpečný kryt pro tamní zvěř drobnou a spárkatou.

Prostředkem honitby protéká potok Miroslavka a napájí dva místní rybníky. Okolo potoka jsou rákosiny, mokřady a olšiny.

Uprostřed honitby je bývalá pískovna, která časem zarostla a vytvořila přírodní zarostlý val, který není obhospodařován. Právě takové krajinné prvky přispívají k bohaté biodiverzitě, jenž skýtá tato oblast. Zářným příkladem toho jsou koroptví hejnka, kdy se jejich počet neustále zvyšuje.

Máte zájem o tuto destinaci?

Důležité informace

Honitba na mapě

Přihlásit se