• Společné lovy
 • Šoulání
 • Vyřizení dokladů
 • Zapůjčení zbraně

Hon na bažanta v bažantnici Radany 2023

Poplatkový hon na bažanta v bažantnici Radany v jižních Čechách je pořádán v tradičním duchu české myslivosti. Pro zpestření mohou lovci lovit i perličku. Minimální výřady za jeden hon jsou stanoveny na 300 ks. Obvyklý výřad se pohybuje okolo 500 – 1 500 ks bažantů. Hony jsou ideální pro skupiny lovců od 6 do 20 střelců. Každý hon má okolo 6 až 10 lečí. Hony probíhají v přirozeném prostředí bažanta obecného ve volné honitbě.

max. 20 lovci

1 dny

01.10.2023

- 31.12.2023

Popis lovu

Poplatkový hon na bažanta je realizován ve skupinách od 6 do 20 střelců. Jedná se o soukromý hon pro jednu skupinu. Každý střelec může mít na přání přiděleného asistenta na počítání ulovených bažantů.

Harmonogram lovu začíná srazem v 8.30 u lovecké chaty. Probíhá kontrola dokladů a snídaně.

Po snídani je slavnostní zahájení honu tradičním nástupem, kde jsou lovcům vydány pokyny k průběhu celého dne, popřáno mnoho štěstí a samozřejmostí je zvolání "Lovu zdar".

Hon je zahájen.

Následuje rozvoz lovců na jednotlivá stanoviště první leče. Honci procházejí zvěřní políčka, trní a keře. Tyto krytiny jsou obestoupeny lovci, které zde umístil závodčí honu. Lovci čekají, jakmile bažanti vzlétnou, aby je mohli ulovit. Zhruba po absolvování poloviny lečí následuje občerstvení uprostřed honitby v loveckém přístřešku.

Po skončení všech naplánovaných lečí jsou lovci zpět zavezeni k lovecké chatě, kde je již připraven slavnostní výřad ulovených bažantů či perliček.

Hon je zakončený s troubením slavnostních fanfár loveckými borlicemi. Po skončení honu následuje pozdní oběd v lovecké chatě, kde si mohou lovci společně sdělit své zážitky a úspěšnost z dnešního honu na bažanta.

Podmínky

Hon na bažanta pro loveckou skupinu od 6 do 20 střelců, minimálně 300 bažantů, soukromý hon

Cena lovu zahrnuje:

 • minimální výřad 300 ks bažantů
 • doprovodný personál
 • pohoštění po celý den
 • tlumočníka (ENG, DEN, RUS)- nutno uvést při rezervaci

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ulovená perlička 26,62 Eur s DPH/ ks; 630 – 640 Kč s DPH/ ks (525 Kč/ ks bez DPH)
 • ulovený bažant 26,62 Eur s DPH/ ks; 630 – 640 Kč s DPH/ ks  (525 Kč/ ks bez DPH)
 • ubytování
 • transfer z letiště
 • alkoholické
 • zapůjčení zbraně – 1 200 Kč s DPH
 • vyřízení dokladů – 1 000 s DPH
 • vše ostatní, co není uvedeno výše

 

Možnost vlastní rezervace ubytování přes Booking.com:

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • zrušení lovu 60 dnů do termínu- vrací se 70 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 30 dnů do termínu- vrací se 50 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 14 dnů do termínu – vrací se 30 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení méně než 14 dnů do termínů- záloha se nevrací

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních příplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem lovců hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů pro cizince, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, zbrojního průkazu ve Vaší zemi nebo licenci. Dále kopii občanského průkazu (EU) nebo pasu pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu (EU) nebo pasu
  • Pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

190,575 Kč

Lov na mapě

Ostatní nabídky

Přihlásit se

Rezervace

Nelovící host
Bez ubytování. Prosím nevyplňujte
Cena 1 bažanta je 26.62 EUR nebo 635,25 Kč (525 Kč bez DPH) (cena v EUR se odvíjí od aktuálního kurzu)
Zadejte preferovaný termín lovu
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena

Kalkulace ceny

Nelovící host
Bez ubytování. Prosím nevyplňujte
Cena 1 bažanta je 26.62 EUR nebo 635,25 Kč (525 Kč bez DPH) (cena v EUR se odvíjí od aktuálního kurzu)
Zadejte preferovaný termín lovu
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena