• Společné lovy
 • Šoulání
 • Vyřizení dokladů
 • Zapůjčení zbraně
 • Bažantnice

Hon na bažanta v bažantnici Radany 2024

Bažantnice Radany
01. 10. 2024 - 31. 12. 2024

O lovu

Poplatkový hon na bažanta je realizován ve skupinách od 6 do 20 střelců. Jedná se o soukromý hon pro jednu skupinu. Každý střelec může mít na přání přiděleného asistenta na počítání ulovených bažantů.

Harmonogram lovu začíná srazem v 8.30 u lovecké chaty. Probíhá kontrola dokladů a snídaně.

Po snídani je slavnostní zahájení honu tradičním nástupem, kde jsou lovcům vydány pokyny k průběhu celého dne, popřáno mnoho štěstí a samozřejmostí je zvolání “Lovu zdar”.

Hon je zahájen.

Následuje rozvoz lovců na jednotlivá stanoviště první leče. Honci procházejí zvěřní políčka, trní a keře. Tyto krytiny jsou obestoupeny lovci, které zde umístil závodčí honu. Lovci čekají, jakmile bažanti vzlétnou, aby je mohli ulovit. Zhruba po absolvování poloviny lečí následuje občerstvení uprostřed honitby v loveckém přístřešku.

Po skončení všech naplánovaných lečí jsou lovci zpět zavezeni k lovecké chatě, kde je již připraven slavnostní výřad ulovených bažantů či perliček.

Hon je zakončený s troubením slavnostních fanfár loveckými borlicemi. Po skončení honu následuje pozdní oběd v lovecké chatě, kde si mohou lovci společně sdělit své zážitky a úspěšnost z dnešního honu na bažanta.


Podmínky

Hon na bažanta pro loveckou skupinu od 6 do 20 střelců, minimálně 300 bažantů, soukromý hon

Cena lovu zahrnuje:

 • minimální výřad 300 ks bažantů
 • doprovodný personál
 • pohoštění po celý den
 • tlumočníka (ENG, DEN, RUS)- nutno uvést při rezervaci

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • ulovená perlička 26,62 Eur s DPH/ ks; 630 – 640 Kč s DPH/ ks (525 Kč/ ks bez DPH)
 • ulovený bažant 26,62 Eur s DPH/ ks; 630 – 640 Kč s DPH/ ks  (525 Kč/ ks bez DPH)
 • ubytování
 • transfer z letiště
 • alkoholické
 • zapůjčení zbraně – 1 200 Kč s DPH
 • vyřízení dokladů – 1 000 s DPH
 • vše ostatní, co není uvedeno výše

 

Možnost vlastní rezervace ubytování přes Booking.com:

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • zrušení lovu 60 dnů do termínu- vrací se 70 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 30 dnů do termínu- vrací se 50 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení lovu 14 dnů do termínu – vrací se 30 % ze zaplacené zálohy
 • zrušení méně než 14 dnů do termínů- záloha se nevrací

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních příplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem lovců hotově

 

Podmínky lovu v České republice– více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz
 • v případě požadavku vyřízení dokladů pro cizince, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, zbrojního průkazu ve Vaší zemi nebo licenci. Dále kopii občanského průkazu (EU) nebo pasu pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu (EU) nebo pasu
  • Pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Bažantnice Radany
Česká republika, Jihočeský kraj
Cena od:
190 575 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se