• Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Volná

Povolenka k lovu honitba Vytůň 2024/2025

Honitba Vytůň
01. 04. 2024 - 31. 03. 2025

O lovu

Povolenka k lovu v honitbě Vytůň v Plzeňském kraji nabízí možnost celoročního lovu jak pro tuzemské lovce, tak zahraniční.

Honitba Vytůňje lesní honitba, ve které žije ve velkých počtech jelen sika japonský, muflon, srnec obecný, daněk evropský a prase divoké. Občas sem zavítá jelen lesní.

Podmínky k povolence jsou sepsány níže v podmínkách lovu. Povolenka je vystavena v několika variantách, které si lze vybrat.

Honitba Vytůň je velmi zajímavá pro lov muflonů, kteří zde tvoří silnou populaci. Terén je spíše rovinatý, který se po celé honitbě svažuje ze západu na východ. V jedné části se nachází skalní výběžek s údolím, kde se právě sdružují mufloni.

Honitba se nachází v lesním komplexu, který je největší ve svém okolí, díky tomu se sem stahuje spárkatá zvěř. V lese převažuje smrk a listnaté stromy.

Loví se z krytých kazatelen, nebo je připraveno množství otevřených žebříků, které jsou umístěny na vhodných stanovištích.


Podmínky

Povolenka k lovu honitba Vytůň 2024/2025

 

Podmínky povolenky:

 

Varianta A- Lov holé a černé zvěře bez omezení

 • Cena 90 750 Kč s DPH (75 000 Kč bez DPH)
 • neomezený lov samice a mládě: jelen sika japonský, muflon, srnec obecný, jelen lesní, daněk evropský, prase divoké (+ lončák)
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (psík mývalovitý, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Varianta B- Balíček trofejové zvěře

 • Cena 179 685 Kč  s DPH (148 500 Kč bez DPH)
 • 1 x daněk – bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x jelen sika- bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x srnec -bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x kňour – bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x jelen lesní- bez limitu velikosti trofeje
 • sele a lončák bez omezení
 • samice a mládě bez omezení (případně dle plánu mysl. hospodáře)
 • V povolence je také uveden jelen lesní, který tu přechází
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (mýval, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky jsou 3 ks zvěřiny černé zvěře do 30 kg, ostatní lze dokoupit
 • srnče, danče, siče a muflonče- 1 ks/rok
 • V ceně povolenky je účast na naháňce
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Varianta C- kombinovaná povolenka ve 3 honitbách (Bonětice, Vytůň) na Plzeňsku a honitba Vysoká v Beskydech

 • Cena 252 890 Kč s DPH (209 000 Kč bez DPH)
 • Bonětice:
  • 1 x jelen sika nebo jelen lesní- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • Vytůň:
  • 1 x muflon- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x daněk- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • Vysoká:
  • 1 x jelen- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • sele a lončák bez omezení
 • samice a mládě bez omezení (případně dle plánu mysl. hospodáře)
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (mýval, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky jsou 3 ks zvěřiny černé zvěře do 30 kg, ostatní lze dokoupit
 • srnče, danče, siče a muflonče- 1 ks/rok
 • V ceně povolenky je účast na naháňce
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Nejbližší letiště:

 

Platební podmínky lovu:

 • s majitelem honitby bude uzavřena smlouva, kde budou upřesněny platební podmínky

 

Podmínky lovu v České republice– více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz (EU), pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Honitba Vytůň
Česká republika, Plzeňský kraj
Cena od:
90 750 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se