• Individuální lovy
 • Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů

Poplatkový lov daňka v oboře Hájek na Karlovarsku 2023/2024

Poplatkový lov daňka v oboře Hájek na Karlovarsku je pro každého lovce, který má rád členitou krajinu s dalekými výhledy na pohoří Krušných hor, kde daňci dosahují medailových hodnot přes 200 CIC. Smíšená obora se skládá z 113 hektarů luk a pastvin a zbytek tvoří převážně vzrostlý les s remízky. V oboře se nachází tři rochaniště, které využívají trofejoví jedinci. Zvěř je v oboře plachá. Loví se buď z krytých kazatelen, nebo formou šoulání. K lovu daňků můžete lovit i zvěř černou, nebo muflony. Přes den si lovci mohou zpestřit lovecký výlet rybolovem na oborních rybníkách.

max. 3 lovci

4 dny

15.09.2023

- 31.01.2024

Popis lovu

Kopcovitý terén, výhledy na Krušné hory z jedné strany a obklopení Doupovských hor z druhé strany s rochajícími daňky za zády nabídne tento lovecký výlet v oboře Hájek. Výměra obory činí 418 hektarů a jedná se o velmi členitou oboru se smíšeným prostředím.

Roztroušené solitérní stromy mezi loukami a větší lesní komplex tvoří ideální podmínky pro lov daňka.

Z toho důvodu je třeba na lov 2 - 4 dny, neboť je zvěř plachá. Loví se ráno a večer, kdy je zvěř nejvíce aktivní. Je možné lovit z kazatelen, nebo šouláním.

K lovu daňka mohou lovci využít i lov muflona, nebo divočáků. Divočáci jsou však odloučeni od dančí a mufloní zvěře ve vlastní oboře o velikosti 60 hektarů.

Lovci mohou být ubytováni přímo v hájence, která nabízí veškeré vybavení pro lovce a to včetně kuchyňky se společenskou místností s krbem.

Podmínky

Poplatkový lov daňka v oboře Hájek na Karlovarsku 2023/2024

Ideální doba lovu v říji: 1.10.-15.11.

Doba lovu: 15.9 až 31.1.

Cena lovu zahrnuje:

 • organizaci lovu
 • trofej
 • povolenku k lovu

 

Cena lovu nezahrnuje:

 • transfer z letiště
 • stravování
 • Lovecký průvodce – 950 Kč (38 euro) -účtováno pouze v případě úspěšného lovu, postřelení nebo chybené ráně
 • doprovod- 330 Kč každá vycházka
 • ubytování v ubytovacích prostorách – 440 Kč osoba/ den (18 euro)
 • oříznutí hlavy s dlouhým krkem za účelem preparace – 800 Kč (32 euro)
 • preparace trofeje vybělením- 1 000 Kč (40 euro)
 • služební automobil za 1 km: 25 Kč (1 euro)
 • vyřízení loveckého lístku pro cizince- ostatní: 1 000 Kč (40 euro)
 • dohledávka lovecky upotřebitelným psem: 1 000 Kč (40 euro)

 

Možné příplatky:

 • nepovolená lovená zvěř – 100 % k předpokládané ceně lovu
 • postřelení daňka- 50 % objednané bodové hodnoty
 • postřelení špičák, daněla, danče – 1 000 Kč (40 euro)
 • chybená rána daněk – 1 500 Kč (60 euro)
 • chybená rána špičák, daněla, danče – 800 Kč (32 euro)
 • deka z daňka včetně stažení- 1 700 Kč (68 euro)

 

Ubytování přes poskytovatele:

 • v hájence uprostřed obory (fotogalerie)

 

Nejbližší letiště:

 

Storno podmínky- řídí se dle obchodních podmínek daného poskytovatele:

 • Záloha se počítá z 10 % předpokládané ceny lovu, kterou je třeba uhradit nejdéle 30 dnů do termínu lovu

 

Platební podmínky lovu:

 • platí se vždy po ukončení lovu dle skutečných nákladů a po odečtení zaplacené zálohy
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na účtování zvláštních poplatků, které jsou uvedeny výše
 • platba musí být uskutečněna ještě před odjezdem hotově nebo převodem na účet uvedeným ve smlouvě o lovu

 

Podmínky lovu v České republice – více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz (EU), pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Lov na mapě

Ostatní nabídky

Přihlásit se

Rezervace

Zadejte počet lovců 1 až 3
Zadejte 2 až 4 lovecké dny
Pro ubytování zadejte hodnotu 1
Za každý další bod 1 350 Kč
Za každý další bod 2 430 Kč
Za každý další bod 3 460 Kč
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena

Kalkulace ceny

Zadejte počet lovců 1 až 3
Zadejte 2 až 4 lovecké dny
Pro ubytování zadejte hodnotu 1
Za každý další bod 1 350 Kč
Za každý další bod 2 430 Kč
Za každý další bod 3 460 Kč
Základní cena lovu
Cena vybraných možností
Předpokládaná cena