• Lov z posedu
 • Šoulání
 • Ubytování
 • Vyřizení dokladů
 • Volná

Povolenka k lovu honitba Bonětice 2024/2025

Honitba Bonětice
01. 04. 2024 - 31. 03. 2025

O lovu

Povolenka k lovu v honitbě Bonětice v Plzeňském kraji nabízí možnost celoročního lovu jak pro tuzemské lovce, tak zahraniční.

Honitba Bonětice je lesní honitba, ve které žije ve velkých počtech jelen sika japonský, muflon, srnec obecný a prase divoké. Občas sem zavítá jelen lesní nebo daněk evropský.

Podmínky k povolence jsou sepsány níže v podmínkách lovu. Povolenka je vystavena v několika variantách, které si lze vybrat.

Krajina, ve které se loví, je kopcovitá s množstvím vodních ploch, které celkově zaujímají přes 38 hektarů. Tyto vodní plochy mohou lovci využít během podzimu na tahu divokých kachen. Dlouhý rybník (Bonětický) má sám o sobě 30 hektarů a řadí se mezi jeden z největších rybníků v okolí.

Lesní porost je tvořen převážně borovicemi a smrky, které se střídají ve vzrostlých lesích s houštinami.

Loví se z krytých kazatelen, nebo je připraveno množství otevřených žebříků, které jsou umístěny na vhodných stanovištích.


Podmínky

Povolenka k lovu honitba Bonětice 2024/2025

 

Podmínky povolenky:

 

Varianta A- Lov holé a černé zvěře bez omezení

 • Cena 90 750 Kč s DPH (75 000 Kč bez DPH)
 • neomezený lov samice a mládě: jelen sika japonský, muflon, srnec obecný, jelen lesní, daněk evropský, prase divoké (+ lončák)
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (psík mývalovitý, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Varianta B- Balíček trofejové zvěře

 • Cena 179 685 Kč  s DPH (148 500 Kč bez DPH)
 • 1 x daněk – bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x jelen sika- bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x srnec -bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x kňour – bez limitu velikosti trofeje
 • 1 x jelen lesní- bez limitu velikosti trofeje
 • sele a lončák bez omezení
 • samice a mládě bez omezení (případně dle plánu mysl. hospodáře)
 • V povolence je také uveden jelen lesní, který tu přechází
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (mýval, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky jsou 3 ks zvěřiny černé zvěře do 30 kg, ostatní lze dokoupit
 • srnče, danče, siče a muflonče- 1 ks/rok
 • V ceně povolenky je účast na naháňce
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Varianta C- kombinovaná povolenka ve 3 honitbách (Bonětice, Vytůň) na Plzeňsku a honitba Vysoká v Beskydech

 • Cena 252 890 Kč s DPH (209 000 Kč bez DPH)
 • Bonětice:
  • 1 x jelen sika nebo jelen lesní- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • Vytůň:
  • 1 x muflon- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x daněk- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • Vysoká:
  • 1 x jelen- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x srnec- bez limitu velikosti trofeje
  • 1 x kňour- bez limitu velikosti trofeje
 • sele a lončák bez omezení
 • samice a mládě bez omezení (případně dle plánu mysl. hospodáře)
 • neomezený lov veškeré zákonem povolené škodné (mýval, jezevec, liška, kuna)
 • neomezený lov holuba hřivnáče
 • neomezený lov kachny divoké
 • V ceně povolenky jsou 3 ks zvěřiny černé zvěře do 30 kg, ostatní lze dokoupit
 • srnče, danče, siče a muflonče- 1 ks/rok
 • V ceně povolenky je účast na naháňce
 • V ceně povolenky je krmení na vnadištích

 

Nejbližší letiště:

 

Platební podmínky lovu:

 • s majitelem honitby bude uzavřena smlouva, kde budou upřesněny platební podmínky

 

Podmínky lovu v České republice– více informací po kliknutí na odkazu

 • lovecký lístek, pojištění, povolenka k lovu, zbrojní průkaz (EU), pozvánka k lovu

 

Průběh lovu se řídí obchodními podmínkami poskytovatele a jeho pokynů. Nedodržení pokynů poskytovatele může vést k předčasnému ukončení lovu bez náhrady vrácení peněz nebo k uhrazení sankcí (nedovolený lov zvěře, ke které nemá lovec oprávnění lovit, aj.). Lov podléhá české legislativě.

Poskytovatel:
Honitba Bonětice
Česká republika, Plzeňský kraj
Cena od:
90 750 Kč

Lov na mapě

Přihlásit se